Ulica z masy bitumicznej

Rozprawa administracyjna

Wójt Gminy Dopiewo zaprasza zainteresowane osoby na rozprawę administracyjną w sprawie budowy tymczasowej wytwórni mas bitumicznych na terenie działki o nr ewid. 204/8 obręb Dąbrówka, gmina Dopiewo, która odbędzie się 16 maja br. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej, na ul. Malinowej 41, w Dąbrówce.

Dąbrowa ul.Oliwkowa

Atrakcyjne działki

Gmina Dopiewo sprzedaje 10  działek budowlanych, położonych w atrakcyjnych lokalizacjach: 4 w Zakrzewie - ul. Długa, 3 w Konarzewie - ul. Ogrodowa, 2 w Dąbrowie - ul. Oliwkowa, 1 w Skórzewie – ul. Gruszowa. Przetargi odbędą się 26 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dopiewo, pok. 103.

Przedszkole Skórzewo

Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Dopiewo

Pierwsza część postępowania rekrutacyjnego została zakończona i 24 kwietnia br. komisje rekrutacyjne każdego z przedszkoli podały do publicznej widomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Pięcioro wybitnych gimnazjalistów z Dopiewa

Uroczystość zakończenia zmagań w konkursach przedmiotowych dla uczniów gimnazjów, odbyła się 11 kwietnia 2017 roku w Auli Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu. W tegorocznej edycji udział wzieło 38509 uczniów, 556 z nich otrzymało tytuł laureata, a 655 tytuł finalisty. Organizatorem konkursów było Wielkopolskie Kuratorium Oświaty.

Fartuszki

Fartuszek jakiego jeszcze nie było

Kwartalnik „mojaWieś” oraz portal „mojeKGW.pl” ogłosili konkurs dla wszystkich miłośniczek szycia. „Fartuszek, jakiego jeszcze nie było” ma zainspirować kobiety do stworzenia wyjątkowego fartuszka dla gospodyni, w którym poczują się naprawdę wyjątkowo! Aby wziąć udział w konkursie wystarczy uszyć ręcznie lub na maszynie wyjątkowy fartuszek i przesłać do 15 maja br. na adres Redakcji.

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka

W kwietniu uczniowie klasy 5 i 6 Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce podczas wycieczki do stolicy, odbyli spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka - Markiem Michalakiem. 

Śniadanie Wielkanocne, bus i wiata

Tradycyjnie przed Świętami Wielkanocnymi Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” zorganizowało śniadanie wielkanocne, w którym - oprócz podopiecznych z WTZ-ów w Konarzewie i Otuszu – wzięli udział przedstawiciele samorządów, organizacji wspierających niepełnosprawnych i przyjaciele „Promyka”. 

Alkom przyrzekł poprawę

Koniec nieprawidłowości w odbiorze odpadów z terenu Gminy Dopiewo zapowiedział prezes firmy Alkom podczas spotkania w Urzędzie Gminy Dopiewo 11.04.2017 r., zwołanego przez Wójta Gminy Dopiewo, w związku ze zgłoszeniami mieszkańców. Obecna też  była prezes Związku Międzygminnego CZO „Selekt”, będącego  stroną umowy z firmą Alkom.

Strony