II Pielgrzymka Sołtysów Powiatu Poznańskiego

Walenty Moskalik, wieloletni sołtys wsi Skórzewo, znalazł się w piątce sołtysów z terenu Wielkopolski wyróżnionych odznaką „Zasłużony dla województwa wielkopolskiego”, które wręczono 5 listopada w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku podczas II Pielgrzymki Sołtysów Powiatu Poznańskiego. Odznaki przyznano za szczególny wkład w budowanie potencjału rolniczego Wielkopolski, wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju środowiska wiejskiego oraz umacnianie tożsamości regionalnej.
śmieciarka

Jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, że w już listopadzie odbędzie się jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka odpadów odbędzie się w poszczególnych miejscowościach zgodnie z harmonogramem, prosimy o wystawienie odpadów do godziny 7.00 w wyznaczonym miejscu: w zabudowie jednorodzinnej przed posesją; w zabudowie wielorodzinnej w miejscu gromadzenia odpadów, tj. przy zasiekach/altanach śmietnikowych.
Sesja rady gminy

XXIV Sesja Rady Gminy Dopiewo, 21.11. 2016 r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) zwołuję i zapraszam na XXIV sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 21 listopada 2016 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21.

Prawie 6 milionów dotacji na drogi

Po raz kolejny wnioski na dofinansowanie zadań drogowych Powiatu Poznańskiego zostały bardzo wysokie ocenione, dzięki czemu w przyszłym roku będziemy mogli przebudować ulicę Poznańską w Skórzewie oraz kontynuować rozbudowę ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach - tłumaczy Wojewoda Wielkopolski po publikacji wstępnej listy rankingowej zadań, które otrzymały dotację z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Żelazne Gody

Gratulujemy Żelaznej Rocznicy

Jubileusz 65-lecia obchodzą Państwo Bronisława i Leon Kulczyńscy z Dopiewca, którzy zawarli związek małżeński 6 października 1951 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dopiewie. Gratulujemy Żelaznej Rocznicy pożycia małżeńskiego.

Wieczór wspomnień

28 października 2016 roku, w budynku po byłym Gminnym Ośrodku Kultury w Dopiewcu odbyła się wieczornica – lata 50, XX wieku. Organizatorem było stowarzyszenie miłośników Dopiewca „Sami Swoi”. W spotkaniu prócz starszych mieszkańców miejscowości, uczestniczyli uczniowie gimnazjum im Jana Kochanowskiego w Dopiewie. W ten sposób powstał dialog między pokoleniowy, przez co wspomnienia zostaną ocalone od zapomnienia na kolejne lata.
Odnowa Wsi

Dwa dofinansowania

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody przez województwo wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach 4 edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Gmina Dopiewo otrzymała dwie dotacje.

Strony