Absolutorium dla Wójta

Rada Gminy Dopiewo udzieliła Wójtowi – Adrianowi Napierale absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r. Podczas XX sesji, która odbyła się 15 czerwca, miała miejsce również debata, dotycząca „Raportu o stanie Gminy”, zakończona udzieleniem Wójtowi votum zaufania.  

Przystanek w Dopiewcu

Przystanek w Dopiewcu był powodem spotkania 15 czerwca 2020 r. Wójta Gminy Dopiewo Adriana Napierały z Posłem na Sejm RP Bartłomiejem Wróblewskim. Po konsultacjach z samorządowcami  Poseł zwrócił się do Prezydenta RP i Ministra Infrastruktury o dodanie Dopiewca do programu „200 przystanków prezydenckich”.

Egzamin 8 klasisty

Od 16 czerwca br. przez trzy kolejne dni, 180 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Dopiewo, przystąpi do egzaminu ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Peron kolejowy w Dopiewcu w TVP3

O 18.30 (12.06.2020r) w głównym wydaniu programu „Teleskop” TVP3 Poznań - sonda uliczna z mieszkańcami i rozmowa z Adrianem Napierałą Wójtem Gminy Dopiewo o wybudowania peronu kolejowego w miejscowości Dopiewiec.

Mikroturystyka wokół Poznania

Przed nami lato – czas wakacyjnego odpoczynku. Koronawirus nieźle namieszał, ale nie dajemy za wygraną i wracamy do gry. Zatem zwolnij tempo, odetchnij pełną piersią – i ruszaj na mikrowyprawy wokół Poznania.
Wymyśl logo dla PKM

Przywracanie połączeń kolejowych

Wsłuchując się w głosy podróżnych, a także analizując wzrastającą frekwencję w pociągach, Organizator Przewozów tj. Województwo Wielkopolskie z dniem 14.06.br. przywraca część połączeń realizowanych na zlecenie Województwa przez Koleje Wielkopolskie oraz POLREGIO.

Zakupiono laptopy dla uczniów

W ramach projektu „Zdalna Szkoła Plus” - Gmina Dopiewo zakupiła 33 laptopy wraz z akcesoriami za kwotę 75 tys. zł, które służą uczniom i nauczycielom we wszystkich szkołach obwodowych na terenie gminy Dopiewo.

Wybory 2020: Dyżur 12 czerwca

W dniu 12 czerwca 2020 roku w godzinach 7:30-15:30 w Urzędzie Gminy w Dopiewie pełniony będzie dyżur, umożliwiający zgłoszenie swojej kandydatury do Obwodowej Komisji Wyborczej na terenie gminy Dopiewo.

Strony