wycinka drzew

Zmiany w usuwaniu drzew i krzewów

Od 1 stycznia 2017 r. prywatni właściciele nieruchomości będą mogli bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy ze swojej posesji. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, chcąc wyciąć drzewo na swojej posesji, należało wystąpić do wójta o zezwolenie na takie działanie. Kto i w jakich okolicznościach będzie zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew?

Mapa z zaznaczeniem dróg powiatowych na terenie Gminy Dopiewo

Jakie są zasady zimowego utrzymania dróg?

Za zimowe utrzymanie dróg odpowiadają ich zarządcy - właściciele. Drogi, znajdujące się na terenie Gminy Dopiewo posiadają różnych zarządców. Jedynie część zadań określanych mianem zimowego utrzymania dróg należy do Gminy Dopiewo. Wśród dróg gminnych są takie, które mają innych właścicieli i zarządców niż Gmina Dopiewo. Gminę przecinają ponadto drogi powiatowe, droga ekspresowa, autostrada i droga wojewódzka.

Nowy Komisariat Policji za niecały rok

Komisariat Policji powstaje w Dopiewie. Za rok będzie funkcjonował przy ul. Łąkowej. Kamień węgielny wmurowano 17 listopada 2016 r. Były powitania, przemówienia i życzenia. Przedstawiciele policji, samorządów i duchowni złożyli podpisy na akcie erekcyjnym, który - jak nakazuje zwyczaj - po poświęceniu został zabetonowany w fundamentach, zamknięty w tubie …
dymiący komin

Sezon grzewczy – nie truj siebie i innych

Bezwonny, bezbarwny i śmiertelnie niebezpieczny. Tlenek węgla zwany czadem. Podajemy kilka użytecznych informacji, jak uchronić się przed nieszczęściem. Tlenek węgla potocznie zwany czadem powstaje podczas niepełnego spalania materiałów palnych. A ty czym palisz w piecu?
logo INTEGRO

Szkolenie: Efektywna współpraca organizacji w Dopiewie

Fundacja Rozwoju Integro zaprasza na spotkanie informacyjno – szkoleniowe oraz panel dyskusyjny pod hasłem „Efektywna współpraca organizacji w Dopiewie” dla lokalnych organizacji pozarządowych (Fundacji, Stowarzyszeń, Grup nie formalnych), które odbędzie się 25 listopada 2016 roku w Eureka Technology Park przy ul. Innowatorów 8, w Dąbrowie k/Poznania, o godzinie 16.00
Wójt Gminy Dopiewo

Między starym a nowym rokiem

Zbliża się budżetowy koniec roku. Nowy budżet, to nowe zadania, plany i inwestycje które będziemy realizować w 2017 roku. W roku bieżącym wykonaliśmy łącznie ok. 140 mniejszych i większych zadań. Ma nadzieję, że przygotowywane obecnie przetargi na realizacje przyszłorocznych zadań wpłyną pozytywnie na jakość życia naszych mieszkańców i przedsiębiorców.
Prasa lokalna 1

Do poczytania

Na początku tego tygodnia wydane zostały nowe numery lokalnych czasopism: Czas Dopiewa, Puls Gminy Dopiewo oraz Nasz Głos Poznański.
KRUS-logo

Ubezpieczenia dzieci rolników

Drodzy Rolnicy, każde dziecko poniżej 16. roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione ubezpieczenie od nieszczęśliwego wypadku, ma gwarancję rekompensaty doznanego uszczerbku na zdrowiu, zapewniony zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji i innych wydatków związanych z leczeniem.
Szlaki rowerowe.

Rajd „Szlakami Powstania Wielkopolskiego”

Organizatorzy: Oddział Środowiskowy PTTK Poznań-Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka, Koło PTTK „Łaziki” w Swarzędzu z Oddziału PTTK Poznań-Nowe Miasto, Koło PTTK „Pędziwiatry” Dopiewo z Oddziału PTTK Poznań-Nowe Miasto zapraszają na IV Wielkopolski Rajd „Szlakami Powstania Wielkopolskiego”, który odbędzie się 19 listopada 2016 r.

Strony