Gmina Dopiewo uzyskała dofinansowanie na następujące projekty: