Dzisiaj jest piątek, 22 sierpnia 2014.
on-line: 8 gości
Rejestracja konta Zapamiętaj mnie: Login:    Hasło:   
OK
1
2

 
2014-08-12
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) na wniosek Wójta Gminy Dopiewo z dnia 11 sierpnia 2014 r. (§ 13 ust. 3 Regulaminu Rady Gminy Dopiewo) zwołuję i zapraszam na LXXIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2014 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie.
2014-07-28
Urząd Gminy Dopiewo zaprasza do współpracy przy kompleksowej organizacji na zasadzie wyłączności „miasteczka festynowego", obejmującego obsługę gastronomiczno – rozrywkową podczas festynu rodzinnego Dożynki Gminne 2014 w dniu 7 września 2014r. (niedziela). Dopuszczamy składanie ofert częściowych Miejsce: plac gminny w Dopiewie przy skrzyżowaniu ul. Łąkowej i Wyzwolenia. Godziny wydarzenia: 15:00-24:00
2014-07-23
Dożynki Gminne odbędą się w tym roku w niedzielę 7 września. Pokaż innym swój zabytkowy traktor, sprzęt gospodarski, rękodzieło. Weź udział w konkursach, warsztatach lub paradzie traktorów. Szczegóły na plakacie.
2014-07-31
Zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie Projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce” nr UDA-RPWP.03.04.02-30-005/12-00 całkowite wydatki po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych wyniosą 6 397 530,08zł, a kwota dofinansowania wyniesie 3 585 175,85zł.
2014-07-30
Urząd Gminy Dopiewo zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Dopiewo na bezpłatne spotkanie (konsultacje) dotyczące możliwości finansowania inwestycji ze środków unijnych. Spotkanie informacyjne odbędzie się 6 sierpnia 2014 r. w godz. od 15:30-18:00 w Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c (sala konferencyjna). Serdecznie zapraszamy!

2014-07-31
Gmina Dopiewo - lider projektu wraz z Gminą Komorniki, Gminą Tarnowo Podgórne, Gminą Kaźmierz, Gminą Mosina oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Poznaniu realizują projekt pod tytułem „Zaufany urząd – partnerstwo na rzecz informatyzacji”.
2014-07-31
We wtorek 29 lipca 2014 r. około godziny 12:00 zameldowała się na stałe w naszej Gminie 21-tysięczna osoba. Przypomnijmy, że prawie dokładnie rok temu (5 sierpnia 2013) zameldował się 20 tysięczna osoba.

2014-07-31
Przetarg odbędzie się 17 września 2014 roku w sali Nr 103 Urzędu Gminy w Dopiewie, ul. Leśna 1c.
2014-07-25
Niezwykły festyn rodzinny - Przystań i Posłuchaj, Niedziela, 3 sierpnia , początek godzina 11:00. Będzie szantowo, sportowo, energetycznie. Mnóstwo nagród w konkursach oraz aukcja charytatywna czyli sprawdzian z sąsiedzkiej wrażliwości. Odwiedźcie Plażę i Przystań w Zborowie a moc atrakcji będzie z Wami!
2014-07-31
Więcej informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Dopiewie, w pokoju nr 15 lub pod numerem telefonu 61 8906398
2014-07-28
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, że na podstawie badań laboratoryjnych z 15 i 18 lipca woda w kąpieliskach jest przydatna do kąpieli.
2014-07-11
Zapraszamy do obejrzenia filmów z: 72 Sesji Rady Gminy Dopiewo (absolutoryjnej) i otwarcia ul Stawnej w Skórzewie.Sesja absolutoryjna miała miejsce 30.06.2014 r. Otwarcie ul. Stawnej odbyło się 3 lipca 2014 r.
2014-07-04
Wykonany został budżet za rok 2013 w 96, 5 % i zrealizowane zostały wszystkie inwestycje. Był to najlepszy rok w tej kadencji , a wg niektórych osób pamiętających poprzednia kadencję najlepszy rok na przestrzeni ostatnich 8 lat! W ramach wydatków budżetu 2013r. oddano do użytku szereg inwestycji, zgłaszanych przez mieszkańców od kilkunastu lat. A jednak… Trudno było oczekiwać udzielenia absolutorium Wójtowi ...
2014-07-04
W dniu 26 maja 2014 r., na wniosek Wójt - Zofii Dobrowolskiej, Rada Gminy Dopiewo podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT". Główną i bezpośrednią tego przyczyną była propozycja złożona Gminie Dopiewo przez Związek „Selekt” zmniejszenia częstotliwości odbioru odpadów segregowanych.  Gmina Dopiewo będzie samodzielnie prowadzić gospodarkę odpadami od 1 stycznia 2015 r. Trwają przygotowania do wprowadzenia systemu.
2014-07-11
Zapraszamy na „Maraton Zumby o Zachodzie Słońca”, który odbędzie się na placu przy Fabryce Kultury, czyli Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnym, ul. Poznańska 19 w Konarzewie, sobota 12 lipca 2014 r., godz. 18:00.
 
        
Urząd Gminy Dopiewo

ul. Leśna 1 c
62 - 070 Dopiewo
tel. 61 814-83-31
fax. 61 814-80-92
e-mail:
urzad_gminy@dopiewo.pl


poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30


druki i formularze w Biuletynie Informacji Publicznej

Realizacja RORK