Dzisiaj jest niedziela, 01 lutego 2015.
on-line: 19 gości
Rejestracja konta Zapamiętaj mnie: Login:    Hasło:   
OK
1
2
3 

2015-01-30
Policja przyjmuje coraz więcej zgłoszeń dotyczących oszustw wobec osób starszych. Sprawcy posługują się różnymi metodami np. „na wnuczka”, „na litość”, podszywając się pod pracowników opieki społecznej, urzędników, funkcjonariuszy policji lub pracowników pogotowia ratunkowego.
2015-01-26
Udostępniamy styczniowy numer "Czasu Dopiewa" w wersji elektronicznej. Wewnątrz: informacje z życia samorządowego, społecznego, kulturalnego, sportowego, wywiady ze Skarbnikiem, Radnymi, Komendantem Straży Gminnej, Dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury, Kierownikiem Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., harmonogramy odbioru odpadów, cennik dostaw wody i odbioru ścieków i nie tylko. Zapraszamy do lektury.
 
2015-01-26
W wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, wchodzącego w strukturę organizacyjną Urzędu Gminy Dopiewo stwierdzono nieprawidłowości finansowe, które mogą mieć znamiona czynu niedozwolonego, polegającego na zaborze i przywłaszczeniu znacznych kwot pieniężnych przez jedną z zatrudnionych osób, prowadzącą obsługę finansową placówek oświatowych w Gminie Dopiewo. Powyższe zdarzenia najprawdopodobniej miały miejsce od marca 2011 r. do 2014 r. Nadal prowadzone są czynności, mające na celu ...
2015-01-30
Przedstawiamy informacje na temat zajęć dla dzieci młodzieży w okresie ferii zimowych, które zapowiedziały placówki oświatowe Gminy Dopiewo.
2015-01-29
Wielkopolska Izba Rolnicza przedstawia stanowisko samorządu rolniczego województwa wielkopolskiego w sprawie sytuacji w rolnictwie przyjęte w dniu 26 stycznia 2015 r.
2015-01-23
Rada Gminy informuje, że w dniu 2 lutego 2015 r. godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dopiewo odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
2015-01-25
Gmina Dopiewo sprzedaje 20 działek pod zabudowę mieszkaniową w Zakrzewie, Konarzewie i Dąbrowie. Nieruchomości są atrakcyjnie położone ze względu na obecność w pobliżu dróg gwarantujących szybką komunikację, dobry dojazd do Poznania i sąsiedztwo lasu (Zakrzewo - na części działek rosną samosiejki drzew). Ceny za 1 m² wynosi od 95 do 200 zł. Sprzedaż odbędzie się w trybie przetargów ustnych nieograniczonych. Zapraszamy.
2015-01-22
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w siedzibą w Dopiewie uprzejmie informuje Odbiorców Usług, że od 1 marca 2015 r. do 29 lutego 2016 r. na podstawie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2006 r. nr 123 poz. 858 z późn. zm.) będą obowiązywać następujące ceny dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Dopiewo nr IV/31/15 z dnia 13 stycznia 2015 r.
2015-01-19
Zachęcamy mieszkańców sołectw do udziału w zebraniach wiejskich, które odbędą się w okresie od 4 lutego do 26 marca 2015. Podczas nich sołtysi złożą sprawozdania za ostatnie 4 lata. Uczestnicy każdego z tych spotkań wybiorą sołtysa i członków rad sołeckich na kolejną kadencję. Będzie można bezpośrednio zadać pytanie Wójtowi i przedstawicielom Rady Gminy Dopiewo.
2015-01-14
Stypendia sportowe. Gmina Dopiewo - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium sportowe dla młodych sportowców, którzy osiągnęli w 2014 roku wysoki poziom sportowy. Stypendium może otrzymać zawodnik lub zawodniczka uprawiający dyscyplinę olimpijską będący w kategorii wiekowej juniora młodszego, juniora i młodzieżowca, oraz nie ukończył/-ła 21 roku życia w 2014 roku.
2015-01-26
Już po raz trzeci w Dopiewie odbędzie się GOSiR Cup – turniej drużyn Ultimate Frisbee. 14 i 15 lutego w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie do walki stanie dziesięć ekip z całego kraju. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy widzów do zagrzewania do gry wszystkich drużyn!
2015-01-08
Urząd Gminy Dopiewo informuje, że w 2015 r. będą obowiązywały takie same stawki w podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym, jak w 2014 r. Szczegóły znajdziecie Państwo w poniższych dokumentach. Aktualne druki i formularze dotyczące podatków znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
2015-01-23
Firma Toensmeier Zachód informuje, że odbiór odpadów segregowanych następuje każdorazowo w dwóch etapach. W pierwszym przejeździe pojazd zbiera worki z makulaturą i tworzywami, a w drugim przejeździe tego samego dnia zbiera worki ze szkłem. Reklamacje związane z obsługą prosimy zgłaszać do CZO SELEKT, które przekazuje na bieżąco wszystkie informacje do wszystkich operatorów (TP-KOM, Toensmeier Zachód).

2015-01-17
Zmianie uległy uchwały dotyczące budżetu 2015 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2021. Podczas IV sesji Rady Gminy Dopiewo, która odbyła się 13.01.2015 r., Rada Gminy Dopiewo uchwaliła zaproponowane przez Wójta i Skarbnika zmiany w obu dokumentach. Budżet Gminy Dopiewo 2015: dochody 78.599.149 zł, wydatki  98.098.817 zł,  deficyt 19.499.668 zł.

2015-01-23
Rada Gminy informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 r. godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.
Rada Gminy informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 r. godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.
Rada Gminy informuje, że w dniu 27 stycznia 2015 r. godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.
Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
 
        
Urząd Gminy Dopiewo

ul. Leśna 1 c
62 - 070 Dopiewo
tel. 61 814-83-31
fax. 61 814-80-92
e-mail:
urzad_gminy@dopiewo.pl


poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30


druki i formularze w Biuletynie Informacji Publicznej

Realizacja RORK