Dzisiaj jest wtorek, 30 września 2014.
on-line: 10 gości
Rejestracja konta Zapamiętaj mnie: Login:    Hasło:   
OK
1
2
3

 
2014-09-30
Rada Gminy informuje, że w dniu 9 października 2014 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie skargi w sprawie hałasu dobiegającego z placu zabaw przedszkola przy ul. Kolejowej w Skórzewie.
2014-09-23
W dniu 22 września 2014 r. Wójt Gminy Dopiewo wydał Zarządzenie nr 179 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy na 2015 rok Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ”
2014-09-23
Urząd Gminy Dopiewo zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Dopiewo na bezpłatne, indywidualne konsultacje dotyczące możliwości finansowania przedsięwzięć oraz inwestycji ze środków unijnych.
2014-09-17
Trwa nabór wniosków w ramach konkursów ogłoszonych przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a wspierających współpracę biznesu z nauką.
2014-09-17
Od 1 października rozpoczyna, po przerwie, działalność Świetlica w Konarzewie, znajdująca się w Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalnym, przy ul. Poznańskiej 19 (tył budynku). Opiekunką świetlicy wiejskiej jest Marzena Szymczak – Rowińska. Dyżury...
2014-09-17
Wójt Gminy Dopiewo, Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury zaprasza do udziału w konkursie plastycznym zorganizowanego z okazji 75 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
2014-09-17
 Dziś mija 75 rocznica napaści ZSRR na Polskę, która od 1 września tego roku znajdowała się w stanie wojny z III Rzeszą. Więcej informacji - kliknij tutaj.
Przypominamy, że w tym roku w Gminie Dopiewo odbędą się 23 października uroczystości jubileuszowe związane z egzekucjami dokonanymi przez hitlerowców w lasach okolic Palędzia, Zakrzewa, Dąbrówki na terenie Gminy Dopiewo. Wkrótce więcej informacji na dopiewo.pl.
2014-09-09
Kładka dla pieszych została wybudowana w sąsiedztwie istniejącego mostu ceglano – kamiennego w ciągu drogi powiatowej nr 2457 ( ul. Środkowa ) nad Kanałem Trzcielińskim.
2014-09-11
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Dopiewo z dnia 10 września 2014 r. (§ 13 ust. 3 Regulaminu Rady Gminy Dopiewo) zwołuję i zapraszam na LXXV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 17 września 2014 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie.
2014-09-17
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze: Koło „Łaziki” Swarzędz oraz Oddział Środowiskowy Poznań – Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka przy współpracy: Szkolnego Koła PTTK przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, Koła Turystyki Rowerowej PTTK „Viator” im. R. Walerycha w Czerwonaku, Szkolnego Koła PTTK „W Zasięgu ręki” przy SOSWDN w Owińskach, Koła Terenowego PTTK im. Czesława Ptaka w Poznaniu, Parafii Wierzenica.
2014-09-06
Znana polska piosenkarka o greckich korzeniach - Eleni - wystąpi na scenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnego w Konarzewie 4 października 2014 r. o godz. 19:00. Bilety do kupienia w siedzibie organizatora koncertu: Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Dopiewie lub do wygrania na konkursie podczas Gminnych Dożynek już 7 września 2014 r.
2014-09-05
Zapraszamy 6 września na wspólne czytanie Sienkiewicza - do Konarzewa – Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza, ul. Szkolna 16, godz. 10:00-12:00 oraz do Palędzia, ul. Leśna 17, godz. 15:00-17:00. Organizatorzy: Wójt Gminy Dopiewo, Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konarzewie, Sołtys wsi Palędzie

2014-09-01
Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele. Dla wielu spośród Was długo pozostanie żywa pamięć o wakacyjnej beztrosce. Dziś jednak rozpoczyna się nowy Rok Szkolny 2014 / 2015 i przez najbliższe 10 miesięcy wszyscy uczniowie będą podejmować wysiłek związany z nauką oraz rozwojem swoich kompetencji. Początek roku szkolnego jest okazją, by postawić sobie poprzeczki, wyznaczyć cele, które zdecydują o sukcesie na koniec roku szkolnego. Na pewno ...
2014-08-21
Informujemy, że Minister Administracji i Cyfryzacji wyraził zgodę na realizację przez Wójta Gminy Dopiewo zadań punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP wymienionych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. poz. 778) oraz podpisał Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 
        
Urząd Gminy Dopiewo

ul. Leśna 1 c
62 - 070 Dopiewo
tel. 61 814-83-31
fax. 61 814-80-92
e-mail:
urzad_gminy@dopiewo.pl


poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30


druki i formularze w Biuletynie Informacji Publicznej

Realizacja RORK