Dzisiaj jest wtorek, 02 września 2014.
on-line: 14 gości
Rejestracja konta Zapamiętaj mnie: Login:    Hasło:   
OK
1
2
3

 
2014-09-02
Mszą w Kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Dopiewie rozpoczną się w niedzielę 7 września 2014 o godzinie 14:00 gminne dożynki. Następnie o 15:00 z kościoła na plac gminny przy skrzyżowaniu ul. Łąkowej i Wyzwolenia przejdzie uroczysty korowód, który otworzy tegoroczne święto plonów. Wystąpi Kapela zza winkla, Staropolanie, artyści gminni. W programie przewidziano również pokazy pszczelarskie, wystawy nowych i starych maszyn rolniczych czy atrakcje dla najmłodszych mieszkańców Gminy Dopiewo, a na zakończenie odbędzie się zabawa taneczna.
2014-09-01
Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele. Dla wielu spośród Was długo pozostanie żywa pamięć o wakacyjnej beztrosce. Dziś jednak rozpoczyna się nowy Rok Szkolny 2014 / 2015 i przez najbliższe 10 miesięcy wszyscy uczniowie będą podejmować wysiłek związany z nauką oraz rozwojem swoich kompetencji. Początek roku szkolnego jest okazją, by postawić sobie poprzeczki, wyznaczyć cele, które zdecydują o sukcesie na koniec roku szkolnego. Na pewno ...
2014-08-21
Informujemy, że Minister Administracji i Cyfryzacji wyraził zgodę na realizację przez Wójta Gminy Dopiewo zadań punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP wymienionych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. poz. 778) oraz podpisał Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
2014-08-29
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina zwraca się z gorącą prośbą do Rodziców o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do Szkoły.

2014-08-28
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję i zapraszam na LXXIV sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 4 września 2014 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Polnej 1 w Dopiewie.
2014-08-28
Rada Gminy informuje, że w dniu 1 września 2014 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędą się połączone posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.
2014-07-23
Dożynki Gminne odbędą się w tym roku w niedzielę 7 września. Pokaż innym swój zabytkowy traktor, sprzęt gospodarski, rękodzieło. Weź udział w konkursach, warsztatach lub paradzie traktorów. Szczegóły na plakacie.
2014-07-31
Zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie Projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce” nr UDA-RPWP.03.04.02-30-005/12-00 całkowite wydatki po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych wyniosą 6 397 530,08zł, a kwota dofinansowania wyniesie 3 585 175,85zł.
2014-07-30
Urząd Gminy Dopiewo zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Dopiewo na bezpłatne spotkanie (konsultacje) dotyczące możliwości finansowania inwestycji ze środków unijnych. Spotkanie informacyjne odbędzie się 6 sierpnia 2014 r. w godz. od 15:30-18:00 w Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c (sala konferencyjna). Serdecznie zapraszamy!

2014-07-31
Gmina Dopiewo - lider projektu wraz z Gminą Komorniki, Gminą Tarnowo Podgórne, Gminą Kaźmierz, Gminą Mosina oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Poznaniu realizują projekt pod tytułem „Zaufany urząd – partnerstwo na rzecz informatyzacji”.
2014-07-31
We wtorek 29 lipca 2014 r. około godziny 12:00 zameldowała się na stałe w naszej Gminie 21-tysięczna osoba. Przypomnijmy, że prawie dokładnie rok temu (5 sierpnia 2013) zameldował się 20 tysięczna osoba.

2014-07-31
Przetarg odbędzie się 17 września 2014 roku w sali Nr 103 Urzędu Gminy w Dopiewie, ul. Leśna 1c.
2014-07-25
Niezwykły festyn rodzinny - Przystań i Posłuchaj, Niedziela, 3 sierpnia , początek godzina 11:00. Będzie szantowo, sportowo, energetycznie. Mnóstwo nagród w konkursach oraz aukcja charytatywna czyli sprawdzian z sąsiedzkiej wrażliwości. Odwiedźcie Plażę i Przystań w Zborowie a moc atrakcji będzie z Wami!
2014-07-31
Więcej informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Dopiewie, w pokoju nr 15 lub pod numerem telefonu 61 8906398
2014-07-28
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, że na podstawie badań laboratoryjnych z 15 i 18 lipca woda w kąpieliskach jest przydatna do kąpieli.
 
        
Urząd Gminy Dopiewo

ul. Leśna 1 c
62 - 070 Dopiewo
tel. 61 814-83-31
fax. 61 814-80-92
e-mail:
urzad_gminy@dopiewo.pl


poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30


druki i formularze w Biuletynie Informacji Publicznej

Realizacja RORK