Dzisiaj jest sobota, 25 kwietnia 2015.
on-line: 8 gości
Rejestracja konta Zapamiętaj mnie: Login:    Hasło:   
OK
1
2
3 

2015-04-24
Udostępniamy Państwu elektroniczną wersję Czasu Dopiewa nr 22 ( kwiecień - maj 2015). Znajdziecie w niej Państwo informacje z ostatniego miesiąca i zapowiedzi. Sporo miejsca poświęciliśmy sprawom samorządowym, sportowi i kulturze, ale nie tylko. Warto zajrzeć i przeczytać. Czas na dobrą lekturę :)

Chcesz przeczytać - kliknij tutaj
2015-04-24
Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – Selekt” w Czempiniu informuje o zbliżającym się terminie rozpoczęcia zbiórki odpadów zielonych i liści w ramach selektywnej zbiórki bezpośrednio od właścicieli nieruchomości z częstotliwością odbioru co cztery tygodnie w okresie od 1 maja do 30 listopada zgodnie z harmonogramem.
2015-04-14
Drodzy Mieszkańcy od 1 kwietnia 2015 r. odpady komunalne z terenu Gminy Dopiewo odbierane są przez firmę HEMAR Sp. z o.o. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i sugestiom Urząd Gminy przygotował możliwość wypełnienia Elektronicznego Formularza Reklamacji: smieci.dopiewo.pl, w którym będzie można zgłosić uwagi na temat pracy firmy HEMAR Sp. z o.o. odbierającej odpady komunalne. Każdy wysłany wniosek przekazany zostanie automatycznie do Związku Międzygminnego "CZO - SELEKT" w Czempiniu.

2015-04-07
Przypominamy mieszkańcom o zbliżających się terminach wywozu odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych w miejscowościach Dopiewo, Dopiewiec, Skórzewo, Więckowice, Drwęsa, Dąbrówka, Żarnowiec, Podłoziny, Dąbrowa, Zakrzewo, Konarzewo, Trzcielin, Lisówki, Podgaj, Joanka, Pokrzywnica, Glinki, Palędzie i Gołuski. Terminy te zostały ujęte w harmonogramie odbioru odpadów ważnym od kwietnia do grudnia 2015 r.
2015-03-11
NZOZ Mammo-Med Centrum Diagnostyki i Usług Medycznych zaprasza mieszkanki Gminy Dopiewo w wieku od 50 do 69 roku życia na bezpłatne badania mammograficzne. Diagnostyka zostanie przeprowadzona w specjalnie do tego celu zaprojektowanym Mammobusie, który stanie 27 kwietnia 2015 r. na ulicy Konarzewskiej 12, przy Ośrodku Zdrowia w Dopiewie. Na badania zapraszamy w godzinach od 9.00 do 17.00. Rejestracja telefoniczna pod numerem: 58 325 76 02 lub 58 325 76 05
2015-04-16
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję i zapraszam na VII sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2015 r. o godz. 15:00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21.
2015-04-01
Rozpoczynamy nowy rozdział w relacjonowaniu sesji Rady Gminy Dopiewo. Począwszy od sesji z dnia 30.03.2015 r. będą one udostępniane w tym miejscu - kliknij tutaj.

Zapraszamy Państwa do zapoznawania się z przebiegiem obrad.
2015-03-26
Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie zapraszają Państwa na kulturalny maraton koncertowy:
8 maj  - PODULKA, 15 maj  - PIOTR SZUMNY, 12 czerwiec - ANDRZEJ RYBIŃSKI. Bilety do nabycia w Gminnej Bibliotece Publicznej mieszczącej się przy ulicy Konarzewskiej 12, w Dopiewie.
2015-04-17
Drodzy pasażerowie, informujemy, że od dnia 19 kwietnia 2015 r. (niedziela) linia 798 przewoźnika Bistrans
wprowadziła nowy kurs dowożący na mszę o 9:30 w Skórzewie i odwożący po niej. Trasa kursu:
Gołuski 8:55 - Palędzie 8:58 - Dąbrówka 9:00 - Dąbrowa 9:05 (ul. Leśna ) - Skórzewo 9:15 (Kościół)
2015-04-13
Uprzejmie informujemy, iż od 11 kwietnia br. zacznie kursować nowa linia 721 przewoźnika Bistrans, która będzie w odróżnieniu od 720 kursującej w dni robocze przejeżdżać dodatkowo przez ulicę Leśną w Dąbrowie. To połączenie będzie realizowane tylko w soboty.
2015-04-11
Ten wieczór należał do Sołtysów Gminy Dopiewo. Gala z okazji „Dnia Sołtysa” była pierwszym tego typu wydarzeniem, którym w sposób szczególny Wójt Gminy Dopiewo – Adrian Napierała i Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo – Leszek Nowaczyk postanowili uhonorować 9.04.2015 r. w sali widowiskowej Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnego w Konarzewie tych, którzy stanęli na czele sołeckich społeczności. Okazji ku temu było kilka...
2015-04-03
Uprzejmie informujemy, że dnia 2 kwietnia 2015 r. uzyskaliśmy prawomocne pozwolenie na użytkowanie dla kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie na ulicy Ogrodowej. Mieszkańcy ul. Ogrodowej w Dąbrowie mogą zgłaszać chęć przyłączenia się do sieci. Szczegóły dotyczące umowy oraz technicznego odbioru możecie Państwo uzyskać w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o., mieszczącym się przy ulicy Wyzwolenia 15, w Dopiewie.
2015-03-26
Uprzejmie informujemy, że dnia 24 marca 2015 r. uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie dla kanalizacji sanitarnej w Skórzewie na ulicy Wiosennej (w wyłączeniem działki 104/17 odrębne pozwolenie).
Po uprawomocnieniu się decyzji 7 kwietnia br. mieszkańcy ul. Wiosennej mogą zgłaszać chęć przyłączenia się do sieci. Szczegóły dotyczące umowy oraz technicznego odbioru możecie Państwo uzyskać w Zakładzie Usług Komunalnych mieszczącym się przy ulicy Wyzwolenia 15, w Dopiewie.
2015-01-20
Zgodnie z uchwałą nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z 25 listopada 2014 roku, wybory do Izb Rolniczych zostały zarządzone na niedzielę 31 maja 2015 roku. Izby są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Drodzy Rolnicy - nie zmarnujcie możliwości wpływu na ważkie dla Was sprawy. Weźcie udział w wyborach do Izby Rolniczej, swym zaufaniem obdarzcie najlepszych kandydatów!
2015-04-09
Ma być bezpieczniej. O trzecią kamerę wzbogacił się 9.04.2015 r. gminny system monitoringu. Andrzej Szymański, mieszkaniec Zborowa w sołectwie Więckowice i przedsiębiorca przekazał kamerę Gminie Dopiewo. Odebrali ją Sołtys Więckowic i radna Gminy Dopiewo - Anna Kwaśnik oraz Komendant Straży Gminnej - Zbigniew Kowalczyk. Wydarzenie jest dobrym przykładem społecznej odpowiedzialności biznesu.
 
        
Urząd Gminy Dopiewo

ul. Leśna 1 c
62 - 070 Dopiewo
tel. 61 814-83-31
fax. 61 814-80-92
e-mail:
urzad_gminy@dopiewo.pl


poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30


druki i formularze w Biuletynie Informacji Publicznej

Realizacja RORK