Dzisiaj jest wtorek, 31 marca 2015.
on-line: 2 gości
Rejestracja konta Zapamiętaj mnie: Login:    Hasło:   
OK
1
2
3 

2015-03-31
Udostępniamy Państwu elektroniczną wersję Czasu Dopiewa nr 21 (marzec - kwiecień 2015). Znajdziecie w niej Państwo akcenty świąteczne. Sporo miejsca poświęciliśmy bezpieczeństwu, zebraniom sołeckim, sportowi i kulturze, ale nie tylko. Warto zajrzeć i przeczytać. Czas na dobrą lekturę :)

Chcesz przeczytać - kliknij tutaj .
2015-03-30
Przedstawiamy Państwu harmonogram dotyczący wywozu śmieci obowiązujący od kwietnia do grudnia 2015 r.
Firma obsługująca: PUK HEMAR sp. z o.o. 
Infolinia dla klientów: 731 762 437, 731 762 445
2015-03-20
Kiedy ze święconką? Informujemy o terminach święcenia potraw w parafiach obejmujących swym działaniem teren Gminy Dopiewo - w: Dąbrówce, Dopiewie, Konarzewie, Skórzewie, Zakrzewie, Niepruszewie. 
2015-03-29
Dostęp do szybkiego Internetu będą mieli wkrótce mieszkańcy Zborowa i części Więckowic. W ciągu 4 miesięcy zostanie zrealizowana inwestycja polegająca na położeniu 5 km wielożyłowego światłowodu, a to oznacza doprowadzenie szybkiego Internetu do Zborowa. Mieszkający w tej miejscowości przedsiębiorca partycypuje w kosztach tego przedsięwzięcia, którego całkowity koszt szacuje się na 250 tys. zł. 
2015-03-30
Z myślą o potencjale artystycznym, jaki mają w sobie osoby z niepełnosprawnościami powstał projekt organizacji Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn. „Zlot Talentów”. W tym roku odbędzie się III edycja przeglądu, a jego finał planowany jest na 18 września.
2015-03-28
Centrum Medyczne otwarto uroczyście 28.03.2015 r. w Dąbrówce, przy ul. Herbowej. Oprócz właścicieli, wykonawców i personelu medycznego, na otwarciu obecni byli m.in.: Wójt Gminy Dopiewo – Adrian Napierała, ks. Proboszcz Karol Górawski, sołtys Barbara Plewińska i radny Justin Nnorom. - Pomysł na realizację tego Centrum jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Dąbrówki i okolicznych miejscowości. Jako stali mieszkańcy Dąbrówki, również my – lekarze pracujący w Poznaniu, widzieliśmy taką potrzebę - mówił Grzegorz Bąk, w imieniu właścicieli.
2015-03-28
To było wyjątkowe sołeckie zebranie wyborcze, ze względu na frekwencję i autentyczną walkę wyborczą. Odbyło się 26.03.2015 r. w Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnym w Konarzewie. Dotychczasowa Sołtys Paulina Trybuś - Ludwiczak, po 16 latach postanowiła zakończyć pełnienie funkcji sołtysa.  Nowym Sołtysem Konarzewa została Hanka Antkowiak – Janaszak. Mieszkańcy zdecydowali o wyborze 5 członków do Rady Sołeckiej. Zgłosili 8 kandydatów...
2015-03-26
Władze Gminy Dopiewo zapraszają do udziału w ważnych konsultacjach społecznych, które odbędą się 1 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej GOSIR-u w Dopiewie, ul. Polna 1a, o godzinie 17:00. Konsultacje te dotyczą budowy spójnej Polityki parkingowej i systemu parkingów typu Parkuj i Jedź (Park&Ride), przeznaczonych dla osób, które dojeżdżają do Poznania. Idea parkingów Park&Ride jest prosta. Kierowcy zostawiają samochód na bezpłatnym parkingu, dojeżdżają do Poznania komunikacją zbiorową i na terenie miasta Poznania podróżują komunikacją miejską.
2015-03-28

Zakrzewo podczas zebrania sołeckiego, jakie odbyło się 25.03.2015 r. w miejscowym Domu Strażaka, wybrało na Sołtysa Albina Mariana Czekalskiego, który uzyskał 100-procentowe poparcie (54 głosy). Zgłoszono 3 kandydatów na radnych, którzy w poprzedniej kadencji piastowali tę funkcję. Głosowanie potwierdziło wolę kontynuacji...

2015-03-26
Uprzejmie informujemy, że dnia 24 marca 2015 r. uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie dla kanalizacji sanitarnej w Skórzewie na ulicy Wiosennej (w wyłączeniem działki 104/17 odrębne pozwolenie).
Po uprawomocnieniu się decyzji 7 kwietnia br. mieszkańcy ul. Wiosennej mogą zgłaszać chęć przyłączenia się do sieci. Szczegóły dotyczące umowy oraz technicznego odbioru możecie Państwo uzyskać w Zakładzie Usług Komunalnych mieszczącym się przy ulicy Wyzwolenia 15, w Dopiewie.
2015-03-26
Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie zapraszają Państwa na kulturalny maraton koncertowy:
8 maj  - PODULKA, 15 maj  - PIOTR SZUMNY, 12 czerwiec - ANDRZEJ RYBIŃSKI. Bilety do nabycia w Gminnej Bibliotece Publicznej mieszczącej się przy ulicy Konarzewskiej 12, w Dopiewie.
2015-03-19
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo zwołuje i zaprasza na VI sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 30 marca 2015 r. o godz. 14:00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21.
2015-03-20
Ankieta dla mieszkańców Gminy Dopiewo korzystających z transportu publicznego na trasie Gmina Dopiewo-Poznań.
2015-03-21
Tadeusz Bartkowiak jest pierwszym z wybranych w tym roku sołtysów, który miał kontrkandydata. Wygrał z Katarzyną Jadowską, przy podziale głosów 43:10. Mieszkańcy Dopiewa, podczas zebrania sołeckiego, które odbyło się 20.03.2015 r. w Domu Strażaka w Dopiewie, w jeszcze skromniejszej liczbie wybierali radnych sołeckich. Do Rady Sołeckiej Dopiewa weszli: Jakub Kortus, Bolesław Golak, Izabela Żeligowska, Grzegorz Zakiewicz, Alicja Kaszub – Kaliszan. 
2015-03-21
Walenty Moskalik po raz kolejny został wybrany na Sołtysa Skórzewa Był jedynym pretendentem do tej funkcji, w związku z brakiem zgłoszeń kontrkandydatów podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się 19.03.2015 r. w Szkole Podstawowej w Skórzewie. Jego uczestnicy wybrali także radnych sołeckich. 5 z 6 zgłoszonych kandydatów weszło do nowej Rady Sołeckiej: Karolina Kaczmarek, Magdalena Kaczmarek, Mariola Walich, Stanisław Józefczyk i Sławomir Kempka.
 
        
Urząd Gminy Dopiewo

ul. Leśna 1 c
62 - 070 Dopiewo
tel. 61 814-83-31
fax. 61 814-80-92
e-mail:
urzad_gminy@dopiewo.pl


poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30


druki i formularze w Biuletynie Informacji Publicznej

Realizacja RORK