Czas Dopiewa ukazuje się od października 2011 r. na terenie Gminy Dopiewo. Jego wydawcą jest Urząd Gminy Dopiewo. Obecnie jest bezpłatnym, kolorowym miesięcznikiem. 
Jest następcą Echa Dopiewa,  dlatego ukazuje się w szacie graficznej nadanej ostatnim jego numerom.

Nakład: 8000 egz. w wersji papierowej i wersja elektroniczna (pdf) udostępniana za pośrednictwem strony dopiewo.pl
Redaktor naczelny: Adam Mendrala
Kontakt do redakcji: czas@dopiewo.pl
Urząd Gminy Dopiewo - Redakcja „Czasu Dopiewa”, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

Wydania archiwalne znajdują się do pobrania na stronie Wydania archiwalne.