Nowoczesny Rolnik

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Rolniku, sprawdź czy Twoje miejsce pracy jest bezpieczne. Weź udział w XV ogólnokrajowym konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Zgłos do konkursu swoje gospodarstwo rolne w najblizszej jednostce KRUS, w terminie do 31 marca 2017 r. Zwycięzca w konkursie  otrzyma nagrodę główną ciagnik rolniczy.

Spotkanie z doradcami Energetycznymi WFOŚiGW

Doradztwo energetyczne

Na spotkaniu z Maciejem Kołowskim i Łukaszem Dranikowskim doradcami energetycznymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, omówione zostały szczegółowo zasady i możliwości finansowania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska realizowane przez osoby fizyczne.

Odpady selektywne

Co z tą gospodarką śmieciową

Urząd Gminy Dopiewo informuje, że od marca 2017 r. usługa odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Dopiewo realizowana będzie przez nową firmę Alkom, która podpisała umowę z C.Z.O. SELEKT na świadczenie usług do końca 2019 r.  Numery kont oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie ulegną zmianie.

Rekrutacja do przedszkoli

Szanowni Państwo,rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych na terenie gminy Dopiewo odbędzie się w kwietniu 2017 r. i prowadzona  będzie z wykorzystaniem dotychczasowego systemu informatycznego NABÓR.

 

ZUS

ZUS wydaje nowe legitymacje

Od 1 lutego ZUS wydaje nowe biało-zielone legitymacje emeryta-rencisty, dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidzących, pisane językiem Braille’a, ułatwi to rozpoznanie dokumentu osobom słabowidzącym i niewidzącym. Stare legitymacje zachowują ważność i nie będą automatycznie przez ZUS wymieniane.

Terminarz zebrań wiejskich

Na początku marca odbędą się w każdym z sołectw Gminy Dopiewo zebrania wiejskie. Oprócz informacji o działaniach podejmowanych w 2016 r. i planach na 2017 r., będzie możliwość zadania pytania Wójtowi, radnym i sołtysom. Ponadto przeprowadzane zostaną konsultacje w sprawie statutów sołectw Gminy Dopiewo. Zapraszamy Państwa do udziału. 

Kwalifikacja Wojskowa

Trwa kwalifikacja wojskowa mężczyzn i kobiet z terenu Powiatu Poznańskiego. Mieszkańcy Dopiewa wezwani będą do Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 3, przy ul. Szylinga 1 w Poznaniu. Mężczyźni od 2. do 8. marca 2017 r., kobiety 22 marca 2017 r. Co wziąć ze sobą?

ngo

Wyniki NGO 2017

Zapraszamy, do zapoznania się z wynikami Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych  w roku 2017.

Harmonogram - sprostowanie: I-II 2017

Sprostowanie: tabela odbioru odpadów

Przepraszamy za publikację w styczniowym „Czasie Dopiewa” - „Harmonogramu odbioru odpadów w styczniu i lutym 2017 r.” w wersji, która mogła powodować wątpliwości związane z terminem odbioru odpadów dla niektórych miejscowości. Publikujemy prawidłowo sformatowaną tabelę. Wkrótce znany będzie harmonogram na kolejne miesiące 2017 r.

lodowisko w ramach dopiewskiego budzetu obywatelskiego

Lodowisko z DBO w Skórzewie

W dniu 28 stycznia 2017 r. uruchomione zostanie sztuczne lodowisko realizowane w ramach Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego. Z lodowiska mieszkańcy będą mogli korzystać bezpłatnie codziennie w okresie ferii zimowych od 28.01 do 12.02 w godzinach 10.00 – 20.00.

Strony