PSZOK Dopiewo

Zielone odpady oddaj do PSZOK w Dopiewie

W związku z licznymi telefonami i pytaniami dotyczącymi odpadów zielonych (biodegradowalnych), Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” informuje, że w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych, mieszkańcy mogą oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - PSZOK odpady zielone w postaci: trawy, liści i drobnych gałązek (dotyczy to gałązek o średnicy do 1 cm - rozdrobnionych). 

Powiat Poznański

Poznańska w Skórzewie – ostatni etap przebudowy

Powiat poznański rozpoczyna modernizację ulic: Poznańskiej w Skórzewie i Grunwaldzkiej w Plewiskach. Wartość obu inwestycji to 11,4 mln zł z czego dofinansowanie z budżetu państwa wynosi blisko 6 mln zł. Wybrano już wykonawców, stąd niebawem ekipy remontowe pojawią się na drogach powiatowych w Plewiskach i Skórzewie.

spotkanie organizacji pozarządowych

Oferta na realizację zadania publicznego w trybie małych zleceń

Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.), Gmina Dopiewo zamieszcza ofertę  na realizację zadania publicznego pt. „ZDROWE RELACJE – warsztaty uświadamiające jak ważne jest zdrowe funkcjonowanie w rodzinie” złożoną przez  Fundacji  Innowacji Społecznych FISHKA

Strajk nauczycieli

Strajk nauczycieli

Pięć szkół z terenu Gminy Dopiewo: Gimnazjum w Dopiewie, Gimnazjum w Skórzewie, Szkoła Podstawowa w Dąbrówce, Szkoła Podstawowa w Skórzewie, Zespół Szkolno-przedszkolny w Dopiewie, przystąpi do ogólnopolskiego strajku nauczycieli, który odbędzie się 31 marca 2017 r.

Dąbrowa ul.Oliwkowa

Grunty na sprzedaż

Gmina Dopiewo, wystawia na sprzedaż nieruchomości gruntowe/działki w miejscowościach: Dąbrowa, Konarzewo, Skórzewo, Zakrzewo oraz spółdzielcze prawo do lokalu znajdującego się w budynku mieszkalnym przy ulicy Chłapowskiego w Poznaniu. Wszystkie nieruchomości stanowią własność Gminy Dopiewo.

Aplikacja moja komenda

Policja informuje

Kolejny raz ostrzegamy przed wyłudzeniami metodami „na wnuczka” i „na policjanta”, które nadal są popularne i wykorzystywane przez osoby podszywające się za kogoś z rodziny. Sprawcy dzwonią najczęściej do osób starszych-seniorów o imionach dawniej popularnych, wyszukując ich dane w książkach telefonicznych.

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

W związku z wyjściem w życie od 1 marca 2017 ustawy o Krajowej Administracji Skarobowej, w Wielkopolsce - Izba Adaministracji Skarobowej w Poznaniu wraz z podległymi jednostkami przejmie dotychczasowe zadania realizowane przez administrację podatkową, kontrolę skarbową i słuzbę celną w regionie.

Strony