Walczymy o 1 z 20 Podwórek

Gmina Dopiewo walczy o 1 z 20 Podwórek Talentów NIVEA. Zgłoszona lokalizacja to: Skórzewo ul. Figowa. Głosować można od 22.04 do 22.06.2019
ZUS

Czy ZUS ustali Ci ponownie emeryturę

Urodziłaś się w 1953 roku? Przeszłaś na wcześniejszą emeryturę w związku z ukończeniem 55 roku życia i udowodnieniem 30 lat pracy? Twoje świadczenie zostało pomniejszone o pobrane wcześniejsze emerytury? Sprawdź, czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca wpłynie na wysokość Twojego świadczenia.
wybory - urna

Praca w Obwodowej Komisji Wyborczej

W maju, w ponad 27 tysiącach obwodowych komisji wyborczych, podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, będzie pracowało kilkaset tysięcy osób. Jeśli chcesz do nich dołączyć, zapoznaj się z poradnikiem. Na zgłoszenia (tylko forma papierowa z podpisem) czekamy do 26 kwietnia br. do godz. 15.20 w Urzędzie Gminy Dopiewo.

Wynik konsultacji w Dąbrówce

Urząd Gminy Dopiewo przystępuje do opracowania dokumentacji organizacji ruchu drogowego na ul. Komornickiej w Dąbrówce, która zostanie złożona do zaopiniowania w Starostwie. Podczas spotkania pracowników referatu inwestycji i wszystkich radnych Gminy Dopiewo z Dąbrówki przeanalizowano wyniki konsultacji społecznych, przeprowadzonych od 27 do 31.03.2019 r.

Koniec rekrutacji do przedszkoli

Zakończyła się rekrutacja podstawowa do przedszkoli publicznych w Gminie Dopiewo. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówek zostały zamieszczone 16.04.2019 r. w przedszkolach i w systemie elektronicznym. Jeszcze w tym tygodniu, wszystkim nieprzyjętym dzieciom  Wójt Gminy Dopiewo  wskaże miejsce w przedszkolach,

Walne zebranie Spółek Wodnych w Dopiewie

W dniu 03.04.2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze w Spółce Wodnej do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie. Sprawozdanie z działalności Spółki przedstawił Pan Czesław Hetmański, a Sprawozdanie finansowe Pani Elżbieta Kleszcz.

Strony