Podinspektor ds. podatkowych

Urząd Gminy Dopiewo ogłasza nabór na stanowisko podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansowym i Budżetu Urzędu Gminy w Dopiewie. Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 2 marca 2018 roku z dopiskiem na kopercie.
Aparat telefoniczny

Gminny Telefon Antysmogowy !

Oto numer Gminnego Telefonu Antysmogowego: 722 323 362, który obsługuje  Straż Gminną w Dopiewie. Prosimy zgłaszać niepokojące oznaki, które mogą świadczyć o zatruwaniu powietrza poprzez spalanie materiałów do tego nieprzeznaczonych - żółty, pomarańczowy lub bardzo czarny kolor dymu, nieprzyjemna woń, itp.

Bądźmy GIT z PIT !

Każdy z nas w najbliższym czasie będzie musiał złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację podatkową. Nie bez znaczenia jest to, jaki adres zamieszkania wpiszemy w odpowiedniej rubryce. Warto zadbać o to, by to był adres faktycznego zamieszkania, nawet jeśli zameldowani jesteśmy gdzieś indziej. Dlaczego?
Ławnicy

Zgłoś się na Ławnika

Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwraca się z prośbą o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu na kadencję 2016 - 2019 do rozpoznawania spraw cywilnych I instancji. Zgłaszanie kandydatów należy przeprowadzić w terminie do 15 marca 2018 r. na adres Biura Rady Gminy w tutejszym Urzędzie.

Nowe radiowozy dla dopiewskich policjantów

W Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu odbyło się 14 lutego br oficjalne przekazanie 30 radiowozów dla miasta Poznania i powiatu poznańskiego, zakupionych za środków samorządowych i policyjnych. Dwa nowe samochody marki Opel Astra powiększą flotę Komisariatu Policji w Dopiewie.
Boisko wielofunkcyjne - Skórzewo

Nowe boisko szkolne

W dniu 9 lutego br. została podpisana umowa z poznańską firmą REDOPOL SP. z o.o. na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skórzewie. W ramach inwestycji powstanie boisko o wymiarach 44m x 24m wraz z oświetleniem i ogrodzeniem.
Krajowa Administracja Skarbowa

Czwartek ostatniej szansy US

Jesteś mikroprzedsiębiorcą chciałbyś dowiedzieć się jak składać JPK_VAT za pomocą nowej aplikacji e - mikrofirma? 15 lutego przyjdź na szkolenie do swojego urzędu skarbowego.
Dopiewo

Uwagi do projektu ulic w Dopiewie

Mieszkańców ulicy Kasztanowej i Młyńskiej w Dopiewie zapraszamy do składania uwag i sugestii dotyczących projektu budowy Państwa ulic. Zaproponowane sugestie zostaną przekazane projektantowi, a ostateczna wersja opracowania zamieszczona na stronie www.dopiewo.pl.
Budżet 2016

Wnioskuj o zwrot akcyzy

Przypominamy, że zbliża się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, należy złożyć do Wójta Gminy Dopiewo w terminie od 1 do 28 lutego …

Rekrutacja do klasy czwartej sportowej

W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, przeprowadzona zostanie rekrutacja do czwartej klasy sportowej Szkoły Podstawowej w Dopiewie, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dopiewie. Wszelkich informacji, dotyczących tworzenia klasy sportowej, będzie można uzyskać w UKS Pantery, KS Canarinhos oraz w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dopiewie.

Strony