pomoc_prawna_plakat_gotowy

Bezpłatna pomoc prawna

Spotkanie informacyjno - szkoleniowe dotyczące punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Dopiewie odbędzie się 25 lipca br. w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Polnej 1a; w godz. od 18:00 - 19:30. Spotkanie poprowadzi apl. radc. Łukasz Latosiński.
Odnawialne Źródła Energii

OZE - Odnawialne Źródła Energii

Gmina Dopiewo w partnerstwie z Gminą Komorniki przystąpi do projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego. Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Dopiewo do zapoznania się z ofertą programu i złożenie deklaracji uczestnictwa do dnia 28 lipca br.
Marlena i Maciej Hausa podczas składania wniosku

Złóż wniosek o 500 + w sobotę

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców gminy Dopiewo uruchamia możliwość składania wniosków na świadczenia wychowawcze 500 +, we wszystkie soboty sierpnia i września w godzinach od 9.00 do 13.00

Gmina Dopiewo w grupie zakupowej gazu

Stowarzyszenie Metropolia Poznań stworzyło grupę zakupową gazu ziemnego. 20 lipca br. doszło do podpisania porozumienia w tej sprawie. Powołanie grupy ma na celu uzyskanie niższej ceny za zakup tego paliwa.

Apel do rolników - bezpieczeństwo prac żniwnych

W trosce o bezpieczeństwo podczas prac żniwnych Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu i dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu w ramach planowych działań prewencyjnych kierują apel do rolników o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas tegorocznych prac żniwnych i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
Komisja Wspólna 17.11.2015 r.

Komisja Wspólna, 24.07.2017

Rada Gminy informuje, że w dniu 24 lipca 2017 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

EcoHarmonogram w telefonie

Informujemy, że Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” w Czempiniu uruchomił dla Państwa bezpłatną usługę powiadamiania o zbliżających się terminach wywozu odpadów komunalnych oraz o istotnych zmianach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w postaci aplikacji EcoHarmonogram.
Odnawialne Źródła Energii

OZE - wizje lokalne i podpisywanie umów

Urząd Gminy Dopiewo zakończył zbieranie i analizę deklaracji udziału mieszkańców w projekcie polegającym na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na obiektach mieszkalnych. Kolejnym etapem są inwentaryzacje techniczne obiektów. Termin podpisywania umów: 17-18 lipca 2017 r.
wybory - urna

Zmiana w podziale Gminy na stałe obwody głosowania

Rada Gminy Dopiewo zmieniła w czerwcu 2017 r. uchwałę o podziale Gminy Dopiewo na stałe obwody głosowania. Zwiększyła się liczba lokali obwodowych komisji wyborczych, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych., Co najmniej połowa lokali wyborczych na terenie każdej Gminy musi być przystosowania dla osób niepełnosprawnych.

Strony