Traktor.jpg

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu informuje, że został ogłoszony Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Zdobywca tytułu nagradzany jest ciągnikiem rolniczym.
Schronisko na terenie wysypiska - Dopiewo

Dopiewskie schronisko

Na terenie wysypiska śmieci w Dopiewie wykonany zostanie jednokondygnacyjny budynek służący bezdomnym zwierzętom. Powstanie wybieg dla psów natomiast istniejący kontener zaadaptowany zostanie dla kotów.

Żłobek „BABY-HOUSE"

Gmina Dopiewo jest Partnerem projektu nr RPWP.06.04.01-30-0038/18, współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020, realizowanego przez Beneficjenta BABY-HOUSE ŻŁOBEK KLUB MALUCHA Monika Michalak z siedzibą w Dopiewcu.

Leśna Polana w Dopiewcu

Na osiedlu „Leśna Polana” przy ul. Jesionowej w Dopiewcu powstaje publiczne przedszkole. Placówka, która będzie dysponowała 175 miejscami, rozpocznie swoją działalność we wrześniu 2019 r. Rekrutacja już od 18 marca.

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi 2019

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dla rolników i mieszkańców Gminy Dopiewo, które odbędzie się 12 marca 2019 r., w Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Konarzewie. Celem spotkania jest przybliżenie wiedzy na najbardziej aktualne tematy w dzisiejszym rolnictwie.

Turniej halowej piłki nożnej

IV Turniej Halowej Piłki Nożnej Samorządowców o Puchar Wójta Gminy Dopiewo odbył się w sobotę 16 lutego w hali GOSIR. Rozgrywki odbyły się w systemie pucharowym „każdy z każdym”. W turnieju udział wzięło 8 drużyn z Gmin: Tarnowo Podgórne, Suchy Las, Komorniki, Luboń, Powiat Poznański, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Komenda Miejska Policji w Poznaniu i Gmina Dopiewo.

Dopiewskie Filary 2019

Gmina Dopiewo po raz trzeci ogłosiła laureatów nagrody „Dopiewski Filar”. W tym roku tytułem i statuetką wyróżnieni zostali: Wojciech Jankowiak - w kategorii „Super Filar”, Jacek Jaroszewski w kategorii „Ambasador” i Tomasz Napierała w kategorii „Animator”. Dekoracja miała miejsce 8 lutego 2019 r., podczas „Spotkania Noworocznego Gminy Dopiewo”.
Powiat Poznański

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść jej kosztów.

Francuscy piłkarze w Dopiewie

15 młodych piłkarzy klubu FC Stéphanais-Briçois z partnerskiej gminy Maen Roch (Francja), przebywa w gminie Dopiewo na zaproszenie KS Korona Zakrzewo w dniach 13 - 17 lutego 2019 roku.

Strony