Wójt proponuje Strabagowi inną lokalizację

Wójt Gminy Dopiewo – Adrian Napierała spotkał się z przedstawicielami firmy Strabag: Grzegorzem Florczykiem, dyrektorem kontraktu i Krzysztofem Gilem, dyrektorem oddziału. Do spotkania doszło 23.05.2017 r. w Urzędzie Gminy Dopiewo - tydzień po rozprawie administracyjnej w sprawie budowy tymczasowej wytwórni masy bitumicznej, która miałaby powstać w Dąbrówce. Jego celem była zmiana lokalizacji inwestycji.

Oferta na realizację zadania publicznego w trybie małych zleceń

Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.), Gmina Dopiewo zamieszcza ofertę na realizację zadania publicznego pt. „TRENOWANIE, KIBICOWANIE I WYPOCZYWANIE” złożoną przez Fundację Brave Beavers.
Przejazd kolejowy w Palędziu

Oświadczenie PKP w sprawie przejazdu w Palędziu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują, że przejazd kolejowo - drogowy w rejonie stacji Palędzie jest obsługiwany przez dyżurnego ruchu z nastawni w Opalenicy i nie stwierdzono nieprawidłowości w jego działaniu. Pozostałe przejazdy zamykane i otwierane są przez przejeżdżający tabor kolejowy. Czas otwierania i zamykania rogatek na każdym przejedzie kolejowym podyktowany jest względami bezpieczeństwa.
stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości zaprasza ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W 2017/2018 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągnęli dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów.

Zapłać podatek w terminie!

Przypominamy, że 15 maja 2017 r. mija termin płatności drugiej raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych. W związku z uruchomieniem 18 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Dopiewie terminala płatniczego, można bezgotówkowo dokonywać w ten sposób płatności dotyczących w szczególności: podatków lokalnych, opłat skarbowych, opłat adiacenckich, opłat za udostępnienie danych osobowych. Klienci dokonujący wpłat przy użyciu kart płatniczych nie będą ponosili z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.
Rodzina 500 plus

Nowy termin składania wniosków 500+

W tym roku wnioski o 500 + będzie można złożyć w terminie od 1 sierpnia 2017 r. w zeszłym roku można było je składać od 1 kwietnia. W ubiegłym roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie wypłacił 13,8 mln zł. mieszkańcom naszej gminy. Prawo do świadczenia przyznawane jest na czasowo, w związku z czym należy co roku wnioskować o jego ponowne przyznanie.
Dyrektor OPS-u zaprasza do sali obsługi 500+

Nabór na stanowisko urzędnicze w OPS

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. obsługi świadczeniach rodzinnych wychowawczych lub alimentacyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy. Aplikacja w terminie do 25 maja 2017r.

Nabór na stanowisko ds.księgowości

Urząd Gminy Dopiewo ogłasza nabór na stanowisko podinspektor ds. księgowości w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Gminy w Dopiewie. Aplikacja w terminie do dnia 23 maja 2017 r.

Strony