To dziecinnie proste

Zarejestruj narodziny dziecka bez wychodzenia z domu. Do tej pory rodzice mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie w Poznaniu. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do Urzędu Stanu Cywilnego na ul. Libelta w Poznaniu lub spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny. „Świeżo upieczony” rodzic musi posiadać aktualny Profil Zaufany.

Zaprojektuj plażę w Zborowie

Wójt Gminy Dopiewo ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-krajobrazowej zagospodarowania Owocowej Plaży w Zborowie. Na prace czekamy do 20 lipca 2018 r.

Porozmawiajmy o Dopiewskim Budżecie Obywatelskim

Tegoroczna edycja będzie trzecią w krótkiej historii DBO. Przyszedł czas na zmiany. Nowe zasady mają na celu wyrównanie szans na realizację projektów z sołectw mniejszych. Zapraszamy podczas Dni Gminy Dopiewo na plac gminny w Dopiewie - do namiotu Urzędu Gminy Dopiewo - sobota 16 czerwca 2018 r. w godz. 15:00 – 18:00.

Nowa taryfa opłat

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zatwierdził nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dopiewo, realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie. 

Konsultacje drogowe Zakrzewo

Przedmiotem konsultacji społecznych jest prezentacja projektu budowy ulicy Leśnej w Zakrzewie (od ul. Niezłomnych do ul. Sportowej). Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania uwag i sugestii dotyczących projektu.

Konsultacje drogowe Dopiewo

Urząd Gminy Dopiewo przeprowadza konsultacje społeczne, których celem jest prezentacja projektu budowy ul. Akacjowej w Dopiewie. Zapraszamy osoby zainteresowane do składania uwag i sugestii dotyczących projektu.

Konsultacje drogowe Skórzewo

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania uwag i sugestii dotyczących projektu budowy ulic w rejonie Wiosennej i Jesiennej w Skórzewie. Konsultacje odbywają się do 22 czerwca 2018 r.

Strony