Komisariat Policji w Dopiewie

 • ul. Łąkowa 1, 62-070 Dopiewo
 • Godziny pracy: 7.30-15.30
 • Tel: 61 84 132 30
 • Fax: 61 84 132 35
 • Kom: 519 064 612 - po godzinie 15.30
 • Kom: 519 064 684 - bezpośrednie połączenie z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu - do przekazywania powiadomień, zdjęć, krótkich filmów, dotyczących kradzieży, włamań, niszczenia mienia i innych niepokojących zdarzeń. 

W ramach akcji Bezpieczna Gmina - Bezpieczny Mieszkaniec podajemy adres mailowy, pod którym czekamy na Państwa sugestie oraz propozycje poprawy bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Gminy Dopiewo.

dyzurny.dopiewo@po.policja.gov.pl

 

Komendant: kom. Piotr Wiczyński

Dyżury: poniedziałek 15.30-17.30


Kierownik Ogniwa Prewencji: st. asp. Przemysław Waliński

Tel: 519 064 722

przemyslaw.walinski@po.policja.gov.pl


Wykaz dzielnicowych:

Numer rejonu
Stopień, imię, nazwisko, e-mail
Telefon służbowy komórkowy
Telefonu służbowy stacjonarny
Kierownik Ogniwa Prewencji

przemyslaw.walinski@po.policja.gov.pl

st.asp. Przemysław Waliński

519 064 7226184 132 32

Rejon 720W


Dopiewo, Fiałkowo, Zborowo

dzielnicowy.dopiewo6@po.policja.gov.pl

mł.asp. Marek Sumisławski

786 936 0836184 132 34

Rejon 721W


Dopiewiec, Glinki, Joanka, Konarzewo, Lisówki, Podłoziny, Trzcielin

dzielnicowy.dopiewo7@po.policja.gov.pl

sierż.szt. Mateusz Maćkowiak
 

786 936 0806184 132 34

Rejon 722W


Drwęsa, Gołuski, Palędzie, Więckowice, Pokrzywnica, Zakrzewo

dzielnicowy.dopiewo8@po.policja.gov.pl

sierż. Marcin Kąkolewski

519 064 7296184 132 34

Rejon 723W


Dąbrowa, Skórzewo

dzielnicowy.dopiewo9@po.policja.gov.pl

sierż.szt. Marta Juś

519 064 7236184 132 34

Rejon 724W


Dąbrówka, Skórzewo

dzielnicowy.dopiewo10@po.policja.gov.pl

st.sierż. Dawid Woroch

519 064 7306184 132 34

Rejon 725W


Dąbrówka, Skórzewo

dzielnicowy.dopiewo11@po.policja.gov.pl

sierż.szt. Jarosław Traczykowski

519 064 6656184 132 34

 


Programy prewencyjne:

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

 • informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
 • informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
 1. bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
 2. w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,
 • informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.


Aplikacja Moja Komenda to pierwszy mobilny przewodnik po polskich jednostkach Policji przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Aplikacja ułatwia lokalizowanie komend i komisariatów Policji. Dzięki niej można w prosty sposób odnaleźć najbliższą jednostkę, a następnie sprawdzić, jak najszybciej do niej trafić. Usługa przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce.

Aplikacja zawiera również bazę wszystkich dzielnicowych w Polsce oraz umożliwia ich odszukanie.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności.
 

Komenda Policji w Dopiewie