Komisariat Policji w Dopiewie

ul. Łąkowa 1, 62-070 Dopiewo

Tel: 61 84 132 30

Fax: 61 84 132 35

Godziny pracy: 7.30-15.30

Po 15.30 pod numerami telefonów komórkowych w tabeli poniżej

dyzurny.dopiewo@po.policja.gov.pl

Komendant:
asp. szt. Sławomir Pawlaczyk

Tel: 519 064 668

Dyżury: poniedziałek 15.30-17.30

Kierownik Ogniwa Prewencji: st. asp. Przemysław Waliński

Tel: 519 064 722

przemyslaw.walinski@po.policja.gov.pl

Wykaz dzielnicowych:

Numer rejonu Stopień, imię, nazwisko, adres e-mail Telefon służbowy komórkowy Telefonu służbowy stacjonarny
Kierownik Ogniwa Prewencji

przemyslaw.walinski@po.policja.gov.pl
st.asp. Przemysław Waliński

519-064-722 61-84-132-32
Rejon 720W

dzielnicowy.dopiewo6@po.policja.gov.pl
st. sierż. Karolina Kunkel

786-936-083 61-84-132-34
Rejon 721W

dzielnicowy.dopiewo7@po.policja.gov.pl
st.sierż. Mateusz Maćkowiak
 

786-936-080 61-84-132-34
Rejon 722W

dzielnicowy.dopiewo8@po.policja.gov.pl
mł.asp. Marek Sumisławski

519-064-729 61-84-132-34
Rejon 723W

dzielnicowy.dopiewo9@po.policja.gov.pl
st. sierż. Marta Juś

519-064-723 61-84-132-34
Rejon 724W

dzielnicowy.dopiewo10@po.policja.gov.pl
sierż. Dawid Woroch

519-064-730 61-84-132-34
Rejon 725W

dzielnicowy.dopiewo11@po.policja.gov.pl
st.sierż. Jarosław Traczykowski

519-064-665 61-84-132-34

 

Programy prewencyjne:

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

  • informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
  • informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
  1. bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
  2. w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,
  • informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Aplikacja Moja Komenda

Aplikacja „Moja Komenda” to pierwszy mobilny przewodnik po polskich jednostkach Policji przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Aplikacja ułatwia lokalizowanie komend i komisariatów Policji. Dzięki niej można w prosty sposób odnaleźć najbliższą jednostkę, a następnie sprawdzić, jak najszybciej do niej trafić. Usługa przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce.

Aplikacja zawiera również bazę wszystkich dzielnicowych w Polsce oraz umożliwia ich odszukanie.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności.
 

Komenda Policji w Dopiewie