Fotowoltaiczny szum

Gmina nie organizuje żadnych spotkań, mających na celu przygotowanie wniosków i niezbędnych dokumentów. Nie współpracuje przy naborze z firmami zewnętrznymi. Nabór wniosków odbędzie się od 1 do 31 lipca 2019. Kwota zagwarantowana na dotacje w budżecie gminnym to 250 tys. zł.

Organizacja ruchu w Dopiewcu - po nowemu

Głównym celem branym pod uwagę podczas projektowania organizacji ruchu było zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego poprzez jego uregulowanie za pomocą oznakowania oraz stworzenie bezpiecznych ciągów pieszych dla mieszkańców.

Fotowoltaika w Gminie Dopiewo – dotacje!

Gmina Dopiewo dofinansuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej przez mieszkańców. Wnioski będzie można składać w Urzędzie Gminy Dopiewo od 1 do 30 lipca. Wysokość dotacji może wynieść do 10.000 zł. Podczas sesji, która odbyła się 27 maja 2019 r.,  Rada Gminy Dopiewo podjęła uchwałę, dotyczącą zasad udzielania dotacji.

Kanalizacja w ul. Pogodnej

W Skórzewie na ulicy Pogodnej 29 maja br. rozpoczęły się roboty drogowe, związane z budową ulicy wraz z kanalizacją deszczową. Wykonawca na czas budowy kanału umożliwi przejazd ulicą w obie strony.

Listy w sprawie rozbudowy szkoły w Dąbrówce

W związku z planowaną rozbudową Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce do Urzędu Gminy Dopiewo wpłynął list otwarty Rady Rodziców. Przedstawiamy skany tego listu i odpowiedzi  udzielonej przez organ prowadzący placówkę, czyli Gminę Dopiewo.

Kolej na wesoło w Dopiewie i Palędziu

Gmina Dopiewo podsumowała „na wesoło” inwestycje, które zrealizowała w sąsiedztwie stacji kolejowych w Dopiewie i Palędziu. Za 11,5 mln wybudowała węzły przesiadkowe, pozyskując na ten cel 7,5 mln zł dofinansowania z Uni Europejskiej.

Powstaje rolkostrada

Wykonawca firma IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany rozpoczął prace związane z zagospodarowaniem działki 585/1 przy ul. Komornickiej w Dąbrówce. Pierwszy etap to przygotowanie terenu pod budowę rolkostrady.

Zamknięcie ulic w Dopiewcu

W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi (intensywne opady deszczu), prace polegające na ułożeniu nawierzchni bitumicznej zostaną przełożone na 13 maja od godz. 9.00 do 14 maja do godz. 17.00. Zamknięte zostaną ulice: Kolejowa i Środkowa w Dopiewcu. Objazd ulicą Polną w Dopiewcu. Przepraszamy za utrudnienia.

Strony