Zmiana organizacji ruchu w Dąbrowie

Na ul. Pasjonatów w Dąbrowie obowiązuje nowa organizacja ruchu.Od ul. Piaskowej do ronda przy węźle Dąbrówka/Skórzewo wprowadzony został ruch jednokierunkowy w stronę południową. Wydzielony jest pas pieszo-jezdni.

Jest S5!

Bezpieczniej, bardziej komfortowo i szybciej mogą od połowy grudnia przemieszczać się kierowcy między Poznaniem a Wrocławiem. W sobotę 14 grudnia otwarto ponad 50 km drogi ekspresowej S-5, obejmujący m.in. węzeł Konarzewo w Gminie Dopiewo.

Utrudnienia w ruchu

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 28.11.br do 29.11.br do godziny 15.00, będą prowadzone prace w obrębie ulic Kolejowej i Berłowej w Dąbrówce. W tym rejonie powstanie objazd, spowodowany brakiem przejazdu ulicą Kolejową. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do odpowiednich znaków drogowych.

Wycinka drzew niebezpiecznych

Nadleśnictwo Konstantynowo informuje, że w dniach od 25.11 do 20.12.2019 r. prowadzona będzie wycinka drzew niebezpiecznych na ul. Długiej w Zakrzewie. W miejsca wycinki posadzone zostaną nowe drzewa i krzewy liściaste.

Schronisko na ostatniej prostej

Dobiega końca budowa schroniska dla zwierząt w Dopiewie. Inwestycja wykonywana przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz ze Środy Wielkopolskiej zakończy się w tym roku.

Umowa na budowę ul. Akacjowej

Umowę o dofinansowanie budowy ul. Akacjowej w Dopiewie podpisali 28.10.2019 r., w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała i Skarbnik Gminy - Małgorzata Mazurek. 

1500 nowych roślin

W 2019 roku Gmina Dopiewo kontynuowała nasadzenia drzew i krzewów oraz innych roślin. Posadzono prawie 1500 sztuk nowych roślin.

Strony