Zmieniona organizacja ruchu

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na znaki pionowe oraz stosowanie się do obowiązujących przepisów na ul. Komornickiej w miejscowości Dąbrówka.

Będzie przejście pod torami

Rosną szanse na budowę przejścia podziemnego pod torami między Dąbrówką a Palędziem. List intencyjny w tej sprawie podpisali 8 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Dopiewo przedstawiciele PKP PLK i Gminy Dopiewo. Warta ok. 7 mln inwestycja ma zostać zrealizowana do 2023 r.  

Odbiór prac za 7 dni

W dniu dzisiejszym odbył się odbiór wykonanych prac na terenie rekreacyjnym w ramach projektu „zagospodarowanie działki 585/1 przy ul. Komornickiej w Dąbrówce”.

Przebudowa ulicy Gromadzkiej w Więckowicach

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu rozpoczął rozbudowę drogi powiatowej nr 2403P w Więckowicach (ul. Gromadzka). Mieszkańcy zyskają nowy kanał sanitarny, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe i nową nawierzchnie bitumiczną.

Milion na drogi gminne

Ministerstwo infrastruktury 3 września 2019 roku opublikowało wyniki naboru wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych prowadzonego w marcu 2019 roku, zatwierdzone przez Ministra.  W naborze Gmina Dopiewo złożyła 3 wnioski, z czego 2 znalazły się na liście zakwalifikowanych do dofinansowania i 1 na liście rezerwowej.

Objazd do Zborowa

W dniu 22.07.2019 r. od godz. 18.00 do 23.07.2019 r. godz. 20.00 zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego droga gminna nr 3197P Fiałkowo - Zborowo z uwagi na układanie nowej nawierzchni bitumicznej. Objazd do Zborowa zostanie poprowadzony przez Więckowice ul. Jarzębinową.

Strony