Rada Gminy Dopiewo VIII kadencji rozpoczęła działalność 19 listopada 2018 r. po zaprzysiężeniu radnych, podczas I sesji.

W jej skład weszło 21 radnych, których mieszkańcy Gminy Dopiewo wybrali z 3 okręgów w wyborach, które odbyły się 21 października 2018r.

Uchwały w sprawie wyboru przewodniczących i członków komisji stałych Rady Gminy Dopiewo VIII kadencji zostały podjęte podczas I sesji.


Podział na komisje stałe

Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej:

 • Jan Bąk - przewodniczący
 • Krzysztof Kołodziejczyk
 • Piotr Strażyński
 • Wojciech Dorna
 • Piotr Dziembowski
 • Jakub Kortus
 • Agnieszka Grześkowiak
 • Tadeusz Bartkowiak


Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji:

 • Paweł Jazy - przewodniczący
 • Klemens Krzywosądzki
 • Ilona Łysiak
 • Magdalena Kaczmarek
 • Mariola Nowak
 • Mariola Walich
 • Anna Kwaśnik
 • Justin Nnorom


Komisja Rolnictwa, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska:

 • Marta Jamont - przewodnicząca
 • Przemysław Miler
 • Tadeusz Bartkowiak
 • Krzysztof Dorna,
 • Walenty Moskalik,
 • Ilona Łysiak,
 • Jakub Kortus,
 • Agnieszka Grześkowiak


Komisja Rewizyjna:

 • Justin Nnorom - przewodniczący
 • Magdalena Kaczmarek - wiceprzewodnicząca
 • Krzysztof Kołodziejczyk
 • Mariola Nowak
 • Piotr Strażyński


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 • Anna Kwaśnik - przewodnicząca
 • Mariola Walich - wiceprzewodnicząca 
 • Przemysław Miler
 • Jan Bąk
 • Marta Jamont
 • Krzysztof Dorna
 • Walenty Moskalik
 • Paweł Jazy

Podział na trzy okręgi wyborcze

DĄBROWA, SKÓRZEWO:


DĄBRÓWKA, GOŁUSKI, PALĘDZIE, ZAKRZEWO:


DOPIEWIEC, DOPIEWO, KONARZEWO, TRZCIELIN, WIĘCKOWICE:


Tutaj znajdziecie Państwo dane kontaktowe - Rada Gminy Dopiewo VIII kadencja (2018-2023)