Rada Gminy Dopiewo VIII kadencji rozpoczęła działalność 19 listopada 2018 r.

Podczas I sesji po zaprzysiężeniu radnych, w jej skład weszło 21 radnych, których mieszkańcy Gminy Dopiewo wybrali z 3 okręgów w wyborach, które odbyły się 21 października 2018r.

Uchwały w sprawie wyboru przewodniczących i członków komisji stałych Rady Gminy Dopiewo VIII kadencji zostały podjęte podczas I sesji.

Podział na komisje stałe
  • Jan Bąk - przewodniczący
  • Krzysztof Kołodziejczyk
  • Piotr Strażyński
  • Wojciech Dorna
  • Piotr Dziembowski
  • Jakub Kortus
  • Agnieszka Grześkowiak
  • Tadeusz Bartkowiak
  • Paweł Jazy - przewodniczący
  • Klemens Krzywosądzki
  • Ilona Łysiak
  • Magdalena Kaczmarek
  • Mariola Nowak
  • Mariola Walich
  • Anna Kwaśnik
  • Justin Nnorom
  • Marta Jamont - przewodnicząca
  • Przemysław Miler
  • Tadeusz Bartkowiak
  • Krzysztof Dorna,
  • Walenty Moskalik,
  • Ilona Łysiak,
  • Jakub Kortus,
  • Agnieszka Grześkowiak
  • Justin Nnorom - przewodniczący
  • Magdalena Kaczmarek - wiceprzewodnicząca
  • Krzysztof Kołodziejczyk
  • Mariola Nowak
  • Piotr Strażyński
  • Anna Kwaśnik - przewodnicząca
  • Mariola Walich - wiceprzewodnicząca 
  • Przemysław Miler
  • Jan Bąk
  • Marta Jamont
  • Krzysztof Dorna
  • Walenty Moskalik
  • Paweł Jazy

 

Dane kontaktowe Radnych Gminy Dopiewo

Kliknij tutaj