Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017 r.

Miejscowość Na stałe Czasowo Razem
Dąbrowa 1924 34 1958
Dąbrówka 3871 71 3942
Dopiewiec 1488 9 1497
Dopiewo 3278 33 3311
Drwęsa 119 4 123
Fiałkowo 37 0 37
Glinki 15 1 16
Gołuski 524 4 528
Joanka 12 0 12
Konarzewo 1860 23 1883
Lisówki 119 75 194
Palędzie 1585 19 1604
Podłoziny 68 1 69
Pokrzywnica 202 4 206
Skórzewo 6860 95 6955
Trzcielin 322 0 322
Więckowice 765 1 766
Więckowice-Leśniczówka 3 0 3
Zakrzewo 1389 5 1394
Zborowo 82 4 86
Żarnowiec 11 0 11
RAZEM 24 534 383 24 917