Liczba mieszkańców na dzień 28 lutego 2019 r.

Miejscowość Na stałe Czasowo Razem
Dąbrowa 2010 38 2048
Dąbrówka 4024 88 4112
Dopiewiec 1762 14 1776
Dopiewo 3338 26 3364
Drwęsa 122 6 128
Fiałkowo 37 0 37
Glinki 17 0 17
Gołuski 558 5 563
Joanka 12 0 12
Konarzewo 1951 35 1986
Lisówki 129 70 199
Palędzie 1682 21 1703
Podłoziny 68 1 69
Pokrzywnica 213 4 217
Skórzewo 7166 138 7304
Trzcielin 322 3 325
Więckowice 770 7 777
Więckowice-Leśniczówka 3 0 3
Zakrzewo 1449 9 1458
Zborowo 82 4 86
Żarnowiec 11 0 11
RAZEM 25 726 469 26 195