Liczba mieszkańców na dzień 03 kwietnia 2017 r.

Miejscowość Na stałe Czasowo Razem
Dąbrowa 1865 33 1898
Dąbrówka 3788 78 3866
Dopiewiec 1397 12 1409
Dopiewo 3257 29 3286
Drwęsa 115 4 119
Fiałkowo 38 0 38
Glinki 15 1 16
Gołuski 495 4 499
Joanka 12 0 12
Konarzewo 1823 25 1848
Lisówki 117 73 190
Palędzie 1483 21 1504
Podłoziny 70 1 71
Pokrzywnica 204 4 208
Skórzewo 6627 112 6739
Trzcielin 321 0 321
Więckowice 748 3 751
Więckowice-Leśniczówka 3 0 3
Zakrzewo 1366 11 1377
Zborowo 77 4 81
Żarnowiec 11 0 11
RAZEM 23 832 415 24 247