Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2016 r.

Miejscowość Na stałe Czasowo Razem
Dąbrowa 1851 34 1885
Dąbrówka 3768 80 3848
Dopiewiec 1356 16 1372
Dopiewo 3248 30 3278
Drwęsa 105 2 107
Fiałkowo 38 0 38
Glinki 15 1 16
Gołuski 480 3 483
Joanka 12 0 12
Konarzewo 1793 20 1813
Lisówki 116 87 203
Palędzie 1448 22 1470
Podłoziny 70 1 71
Pokrzywnica 213 4 217
Skórzewo 6513 122 6635
Trzcielin 320 0 320
Więckowice 750 5 755
Więckowice-Leśniczówka 3 0 3
Zakrzewo 1331 12 1343
Zborowo 77 4 81
Żarnowiec 11 0 11
RAZEM 23 518 443 23 961