Liczba mieszkańców na dzień 1 marca 2018 r.

Miejscowość Na stałe Czasowo Razem
Dąbrowa 1934 33 1967
Dąbrówka 3888 67 3955
Dopiewiec 1537 9 1546
Dopiewo 3274 32 3306
Drwęsa 119 4 123
Fiałkowo 37 0 37
Glinki 15 1 16
Gołuski 526 4 530
Joanka 12 0 12
Konarzewo 1860 25 1885
Lisówki 125 74 199
Palędzie 1602 20 1622
Podłoziny 69 1 70
Pokrzywnica 202 4 206
Skórzewo 6913 104 7017
Trzcielin 323 0 323
Więckowice 760 1 761
Więckowice-Leśniczówka 3 0 3
Zakrzewo 1382 7 1389
Zborowo 82 4 86
Żarnowiec 11 0 11
RAZEM 24 674 390 25 064