Liczba mieszkańców na dzień 31 października 2017 r.

Miejscowość Na stałe Czasowo Razem
Dąbrowa 1914 32 1946
Dąbrówka 3855 76 3931
Dopiewiec 1471 10 1481
Dopiewo 3294 36 3330
Drwęsa 117 4 121
Fiałkowo 37 0 37
Glinki 15 1 16
Gołuski 521 5 526
Joanka 12 0 12
Konarzewo 1858 25 1883
Lisówki 118 80 198
Palędzie 1564 19 1583
Podłoziny 68 1 69
Pokrzywnica 202 4 206
Skórzewo 6835 95 6930
Trzcielin 321 0 321
Więckowice 766 2 768
Więckowice-Leśniczówka 3 0 3
Zakrzewo 1386 5 1391
Zborowo 80 6 86
Żarnowiec 11 0 11
RAZEM 24 448 401 24 849