Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r.

Miejscowość Na stałe Czasowo Razem
Dąbrowa 1990 38 2028
Dąbrówka 4033 79 4112
Dopiewiec 1716 12 1728
Dopiewo 3316 29 3345
Drwęsa 122 5 127
Fiałkowo 37 0 37
Glinki 17 0 17
Gołuski 546 3 549
Joanka 12 0 12
Konarzewo 1932 18 1950
Lisówki 128 78 206
Palędzie 1674 19 1693
Podłoziny 68 1 69
Pokrzywnica 213 4 217
Skórzewo 7109 118 7227
Trzcielin 323 3 326
Więckowice 765 5 770
Więckowice-Leśniczówka 3 0 3
Zakrzewo 1439 9 1448
Zborowo 85 4 89
Żarnowiec 11 0 11
RAZEM 25 539 425 25964