Liczba mieszkańców na dzień 31 sierpnia 2018 r.

Miejscowość Na stałe Czasowo Razem
Dąbrowa 1977 43 2020
Dąbrówka 3982 87 4069
Dopiewiec 1649 13 1662
Dopiewo 3298 26 3324
Drwęsa 120 3 123
Fiałkowo 37 0 37
Glinki 15 0 15
Gołuski 535 5 540
Joanka 12 0 12
Konarzewo 1909 30 1939
Lisówki 128 54 182
Palędzie 1651 20 1671
Podłoziny 69 1 70
Pokrzywnica 211 6 217
Skórzewo 7025 111 7136
Trzcielin 327 3 330
Więckowice 761 6 767
Więckowice-Leśniczówka 3 0 3
Zakrzewo 1417 6 1423
Zborowo 87 4 91
Żarnowiec 11 0 11
RAZEM 25 224 418 25 642