Liczba mieszkańców na dzień 30 czerwca 2017 r.

Miejscowość Na stałe Czasowo Razem
Dąbrowa 1880 34 1914
Dąbrówka 3809 81 3890
Dopiewiec 1414 12 1426
Dopiewo 3273 28 3301
Drwęsa 120 4 124
Fiałkowo 36 0 36
Glinki 15 1 16
Gołuski 497 5 502
Joanka 12 0 12
Konarzewo 1838 25 1863
Lisówki 116 69 185
Palędzie 1491 20 1511
Podłoziny 69 1 70
Pokrzywnica 203 4 207
Skórzewo 6689 106 6795
Trzcielin 321 0 321
Więckowice 753 2 755
Więckowice-Leśniczówka 3 0 3
Zakrzewo 1369 4 1373
Zborowo 76 4 80
Żarnowiec 11 0 11
RAZEM 23 995 400 24 395