Liczba mieszkańców na dzień 02 listopada 2018 r.

Miejscowość Na stałe Czasowo Razem
Dąbrowa 1985 41 2026
Dąbrówka 3998 80 4078
Dopiewiec 1694 12 1706
Dopiewo 3306 30 3336
Drwęsa 121 5 126
Fiałkowo 37 0 37
Glinki 17 0 17
Gołuski 540 5 545
Joanka 12 0 12
Konarzewo 1929 19 1948
Lisówki 128 53 181
Palędzie 1658 19 1677
Podłoziny 69 1 70
Pokrzywnica 212 4 216
Skórzewo 7081 108 7189
Trzcielin 324 3 327
Więckowice 765 6 771
Więckowice-Leśniczówka 3 0 3
Zakrzewo 1433 7 1440
Zborowo 85 4 89
Żarnowiec 11 0 11
RAZEM 25 408 397 25 805