Liczba mieszkańców na dzień 30 czerwca 2018 r.

Miejscowość Na stałe Czasowo Razem
Dąbrowa 1959 39 1998
Dąbrówka 3933 67 4000
Dopiewiec 1610 10 1620
Dopiewo 3278 32 3310
Drwęsa 121 3 124
Fiałkowo 37 0 37
Glinki 15 0 15
Gołuski 530 4 534
Joanka 12 0 12
Konarzewo 1891 28 1919
Lisówki 127 58 185
Palędzie 1637 20 1657
Podłoziny 69 1 70
Pokrzywnica 205 6 211
Skórzewo 7001 111 7112
Trzcielin 326 1 327
Więckowice 761 1 762
Więckowice-Leśniczówka 3 0 3
Zakrzewo 1406 6 1412
Zborowo 83 4 87
Żarnowiec 11 0 11
RAZEM 25 015 391 25 406