Ważne informacje dla podatników


Poniżej znajdą państwo najważniejsze akty prawne dotyczące podatków, informacje o ulgach i nowym systemie powiadomień SMS.

Uchwały obowiązujące w 2019 r.


 

System Powiadomień SMS

Wójt Gminy Dopiewo informuje, że wprowadzony został system informowania zobowiązanych podatników o terminie zapłaty lub o powstaniu zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych. Informacje będą wysyłane bezpłatnie poprzez SMS oraz e-mail.

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe SMS oraz e-mail przypominające o terminie płatności lub w przypadku nie zapłacenia w terminie podatku - o występowaniu zaległości, zapraszamy do rejestracji w systemie.

Szczegółowe informacje jak działa system powiadomień - kliknij tutaj

 

Ulga od podatku rolnego

Wójt Gminy Dopiewo informuję, o możliwości ulgi od podatku rolnego.

Plik wniosek

Plik załacznik nr 1

Plik załącznik nr 2

Plik załącznik nr 3

 

Druki i Formularze

NOWE WZORY, obowiązujące od 1.07.2019

Nowe formularze mają zastosowanie  w przypadkach, gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 roku.Natomiast  w przypadkach w których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r., a podatnik nie dopełnił obowiązku  i nie przedłożył stosownych informacji i deklaracji  stosuje się formularze dotychczasowe wynikające z uchwały rady.

Wzory formularzy są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów: www.podatki.gov.pl oraz na stronie Gminy Dopiewo: deklaracje informacja w sprawie podatku

 

Uchwała Nr XXXVI/488/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego