Bardzo dobre wyniki w dopiewskich szkołach

Bardzo dobre wyniki egzaminów w dopiewskich szkołach. Osiągnięte przez absolwentów dopiewskich szkół wyniki pozwalają z optymizmem patrzeć na ich szansę w procesie rekrutacji do szkół średnich. Życzymy wszystkim gimnazjalistom i ósmoklasistom dostania się do wymarzonych szkół.

Zakończenie roku szkolnego

Rok szkolny 2018/2019 ukończyło 3635 uczniów. Przedszkolakom, uczniom szkół podstawowych i gimnazjalistom a w szczególności absolwentom gratulujemy ukończenia edukacji oraz życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji. Niech te dwa miesiące dostarczą Wam samych pozytywnych wrażeń.
Herb Gmina Dopiewo

Debata nad raportem o stanie gminy

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Rada gminy rozpatrzy raport podczas najbliższej sesji, która odbędzie się 24 czerwca 2019 r. o godz. 15.00

Krajowa Mapa Zagrożeń

W związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi braku zachowania ostrożności oraz niedostosowania się kierowców do obowiązujących przepisów ruchu drogowego, prosimy o zgłaszanie incydentów drogowych w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Talent bez pracy nic nie znaczy

W ciągu roku szkolnego nauczyciele wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Skórzewie, wraz z uczniami, brali udział w wielu zawodach sportowych motywując tym samym i dając przykład młodzieży jak ważna jest aktywność fizyczna.
Herb Gmina Dopiewo

Spis członków izby rolniczej

Urząd Gminy w Dopiewie informuje, iż w związku ze zbliżającymi się wyborami do izby rolniczej, przypadającymi na dzień 28 lipca 2019 r. w dniach 17.06.2019 r. – 24.06.2019r. zostanie udostępniony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania.

Strony