Obwody łowieckie

Terminy Polowań

Koło Łowieckie 79 Orzeł ZO Poznań informuje o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021.
dodatkowe numery telefonów dotyczące spisu rolnego

Spis rolny - dodatkowe nr telefonu

Uwzględniając napływające opinie i sugestie respondentów z naszego województwa, niezależnie od funkcjonującej infolinii ogólnopolskiej Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu uruchomiło dodatkowe linie telefoniczne z możliwością dokonania samospisu.
Szczepienia przeciwko grypie

Seniorze! Zaszczep się

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób 65 + zameldowanych na terenie Gminy Dopiewo. Powiat poznański po raz siódmy realizuje „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego”.

Seniorze! Zostań w domu

Seniorze nie lekceważ zagrożenia. Zostań w domu i w razie potrzeby skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie będzie z Tobą w kontakcie: ustali, kto i w jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.Program skierowany jest do osób w wieku powyżej 70 lat.
Ozdrowieńcy - osocze

Potrzebne osocze ozdrowieńców

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu apeluje do ozdrowieńców o oddawanie osocza – osocze od takich osób zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Kto może oddać osocze?

Bliżej natury w Więckowicach

Rozpoczęły się prace przygotowawcze na działce nr 139 w Więckowicach. Mieszkańcy, wraz z Zakładem Usług Komunalnych z Dopiewa równają teren pod elementy małej architektury: m.in. ławki, tablice edukacyjne, stojak na rowery, ławostół - które uatrakcyjnią teren odpoczynku dla turystów.
plakat z napisem oświata

Nauka zdalna w klasach 4-8

Mniej uczniów będzie przychodziło do szkół podstawowych. Od poniedziałku 26 października klasy 4-8 przechodzą na nauczanie zdalne. Tryb stacjonarny został utrzymany dla klas 1-3. 56% uczniów szkół podstawowych Gminy Dopiewo pozostanie w domach i będzie uczyło się online.
krzyżówka spisowa

Krzyżówka spisowa

Zapraszamy mieszkańców gminy Dopiewo do rozwiązania krzyżówki spisowej. Po jej rozwiązaniu, wypełniony „Kupon krzyżówkowy” należy sfotografować i do 16 listopada br. przesłać na adres e-mail Konkurs_POZ@stat.gov.pl.
Przystanek autobusowy - Junikowo

Zmiany kursów autobusowych

Informujemy, że w najbliższą noc z soboty na niedzielę (24 na 25 października) ze względu na zmianę czasu z letniego na zimowy (cofnięcie czasu z godziny 3:00 na 2:00) nastąpią zmiany dla kursujących o tej porze autobusów nocnych z Poznania do gminy Dopiewo.

Strony