wojewoda-wielkopolski

Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej

Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, informuje o nowych przywilejach dla osób represjonowanych takich jak korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (w ciągu 7 dni), z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz o korzystaniu bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.

Tablica dla Tempelhoffów

Pamiątkową tablicę, informującą o dawnych właścicielach dóbr w Dąbrówce - rodzinie von Tempelhoff, odsłonieto 17 października 2017 r. w przypałacowym parku.  Wyeksponowano ją na głazie obok ruin. W grobowcu spoczywa kilkoro przedstawicieli Tempelhoffów. Uczestnicy uroczystości posadzili też dąb przyjaźni.
Dopiewiec - Kolejowa, Środkowa

Konsultacje drogowe - Dopiewiec

Urząd Gminy Dopiewo, serdecznie zaprasza zainteresowanych Mieszkańców gminy na spotkanie konsultacyjne z projektantem ulic w Dopiewcu, które odbędzie się 30 października 2017 r. o godz. 18.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Szkolna 11,  Dopiewiec.
Kolej na Powstanie

Kolej na Powstanie

Wybierz „powstańczą” nazwę dla jednego z siedmiu pociągów, które w grudniu tego roku - wraz z wejściem w życie corocznej zmiany rozkładu jazdy pociągów - pojawią się na torach w regionie. Inicjatywa wpisuje się w przygotowania do przyszłorocznych obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Inwestycje drogowe na lata 2016 - 2019

Powiat poznański chce przebudować odcinek drogi o długości około 2,3 km z Więckowic do Lusówka. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi: pieszych, rowerzystów i użytkowników samochodów. Inwestycje drogowe mają pochłonąć prawie 15 mln zł.

Bocci w Dopiewie

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Komornikach zorganizowało XVI Powiatowy Turniej Bocci. Zawody odbyły się 14 października w hali GOSiR w Dopiewie. W imprezie, którą wsparł powiat poznański, udział wzięło blisko 180 zawodników, opiekunów oraz rodziców z 17 organizacji pozarządowych z terenu powiatu poznańskiego i Poznania.

Dzień nauczyciela

Spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się 16 października w CRK w Konarzewie. Wzięli w nim udział przedstawiciele placówek oświatowych Gminy Dopiewo – dyrektorzy, nauczyciele, którzy otrzymali Nagrodę Wójta lub awans na wyższy stopień zawodowy. Dwojgu uczestnikom wręczono ministerialne Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Strony