Szkoła Podstawowa w Dąbrowie

Szkoła w Dąbrowie będzie rozbudowana

Szkoła w Dąbrowie zostanie rozbudowana przez Gminę Dopiewo. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na trzeci kwartał bieżącego roku. Zgodnie z planem we wrześniu 2019 r. dzieci rozpoczną naukę w zmodernizowanym obiekcie Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie.
Boisko wielofunkcyjne - Skórzewo

Nowe boisko szkolne

W dniu 9 lutego br. została podpisana umowa z poznańską firmą REDOPOL SP. z o.o. na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skórzewie. W ramach inwestycji powstanie boisko o wymiarach 44m x 24m wraz z oświetleniem i ogrodzeniem.

Patron na miarę 100-lecia

Powstańcy Wielkopolscy zostali patronem szkoły podstawowej w Więckowicach. Nadanie imienia odbyło się 9 lutego 2018 r. Uroczystość rozpoczęła msza św. w pobliskiej kaplicy. Przekazanie sztandaru odbyło się w szkole. Wybór patrona nie jest przypadkowy. W tym roku obchodzić będziemy „okrągły” jubileusz wybuchu Powstania.

Szkoła w Konarzewie będzie rozbudowana

Szkoła w Konarzewie zostanie rozbudowana przez Gminę Dopiewo. Dokumentacja techniczna inwestycji ma powstać do końca kwietnia 2018 r. „Wkopanie pierwszej łopaty” może nastąpić z chwilą rozpoczęcia wakacji. Zgodnie z planem prace potrwają do końca roku.

15 lat "Lubimy być razem"

Grupa Integracyjna „Lubimy być razem” obchodziła 3. lutego 2018 r. piętnaste urodziny. Była msza św., występy artystyczne i poczęstunek w „Kawiarence”.

Rekrutacja do klasy czwartej sportowej

W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, przeprowadzona zostanie rekrutacja do czwartej klasy sportowej Szkoły Podstawowej w Dopiewie, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dopiewie. Wszelkich informacji, dotyczących tworzenia klasy sportowej, będzie można uzyskać w UKS Pantery, KS Canarinhos oraz w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dopiewie.
Przedszkole Skórzewo

Rekrutacja do przedszkoli

Urząd Gminy Dopiewo określa terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Dopiewo. Przedstawiamy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Gminie Dopiewo w roku szkolnym 2018/2019.

Podinspektor ds. księgowości

Urząd Gminy Dopiewo ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowości w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Gminy w Dopiewie. Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c, 62-070 Dopiewo, w terminie do dnia 2 lutego 2018 r.
Stypendyści Gminy Dopiewo

Stypendia Sportowe Gminy Dopiewo

Zapraszamy mieszkańców Gminy Dopiewo do składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego dla młodych sportowców. O stypendium mogą ubierać się zawodniczki i zawodnicy, którzy w 2017 roku nie ukończyli 21 lat i uprawiają dyscyplinę olimpijską. Wnioski będzie można składać w terminie od 2 do 31.01. 2018 r. w biurze podawczym tut. Urzędu.
Ferie Zimowe 2017

Ferie zimowe

Ferie zimowe tuż tuż. Sprawdź co w tegoroczne ferie, które przypadają w terminie od 12 do 23 lutego br. oferują młodzieży szkolnej jednostki oświatowe oraz Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie.

Strony