Projekt ZSP w Więckowicach Wyjątkowe Miasto

Czas pandemii i w przeważającej mierze nauczanie zdalne zdecydowanie utrudnia szkołom organizowanie aktywizujących konkursów, wystaw i projektów. W przerwie pomiędzy pierwszym a drugim etapem nauczania zdalnego Zespół Szkolno- Przedszkolny w Więckowicach zorganizował projekt Wyjątkowe Miasto.

Alfa i omega w Szkole Podstawowej w Dąbrówce

„Alfa i omega - wzrost kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Dąbrówce” - projekt realizowany jest w partnerstwie przez DGA S.A. (Partner Wiodący) i Gminę Dopiewo. Dotyczy: Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Uśmiechu w Dąbrówce
testujemy nauczycieli na covid-19

Testy przed powrotem do szkół

Blisko 50% nauczycieli klas I – III i ponad 35% pracowników obsługi administracyjnej szkół podstawowych z terenu Gminy Dopiewo zadeklarowało uczestnictwo w testowaniu przesiewowym na obecność koronawirusa. Ogólnopolska akcja testowania, prowadzona od 11 do 15 stycznia, poprzedza powrót uczniów najniższych klas podstawówek do nauki stacjonarnej.

Nowe oddziały przedszkolne

Przedszkole o profilu artystycznym Leśna Polana w Dopiewcu uruchamia w lutym 2021r. trzy nowe oddziały przedszkolne. Leśna Polana oferuje między innymi naukę: języka angielskiego, włoskiego, dogoterapię czy naukę gry na instrumentach.
Uczniowie szkoły podstawowej w Skórzewie

Wycieczki szkolne w czasie epidemii

Wycieczki szkolne w czasie epidemii? To możliwe. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie wyjeżdżają. Pierwszą wycieczkę udało się zorganizować jeszcze w szkole. Z uwagi na epidemię nie jechaliśmy daleko. Wszystko działo się na terenie szkoły.

Dzień Niepodległości w czasach pandemii

Narodowe Święto Niepodległości,obchodziliśmy w tym roku kameralnie, ze względu na pandemię. Przedstawiciele samorządu Gminy Dopiewo, w asyście strażników gminnych i harcerzy Szczepu ZHP w Dopiewie 11 listopada 2020 r. złożyli wiązanki i zapalili znicze w miejscach pamięci narodowej na terenie Gminy Dopiewo. Warto je kiedyś osobiście odwiedzić.

Innowacyjne siedzenia w Konarzewie

Uczniowie dwóch klas edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konarzewie, mają do dyspozycji sale bez krzeseł ponieważ z badań wynika, że dla kręgosłupa piłki są korzystniejsze.

Strony