Dąbrowa zdobyła Puchar Wójta

24. maja na boisku wiejskim w Dąbrowie odbyły się ostatnie, decydujące mecze Ligi. W najważniejszym meczu Szkoła Podstawowa im.Astrid Lindgren w Dąbrowie pokonała Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu z Dąbrówki, powodując spadek jej na 3 miejsce w tabeli, jednocześnie awansując na pierwsze i zapewniając sobie tytuł mistrzowski.

Turyści śpiewu i tańca

Stowarzyszenie Chór Gminy Dopiewo „Bel Canto” wystawiło 19 maja 2017 r. na deskach CRK Konarzewo widowisko teatralno - muzyczne pt. „Podróże z muzyką i tańcem”. Do współpracy zaprosiło młodzież z Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” i tancerki z Akademii Tańca i Ruchu ”Twister”.

Wójt proponuje Strabagowi inną lokalizację

Wójt Gminy Dopiewo – Adrian Napierała spotkał się z przedstawicielami firmy Strabag: Grzegorzem Florczykiem, dyrektorem kontraktu i Krzysztofem Gilem, dyrektorem oddziału. Do spotkania doszło 23.05.2017 r. w Urzędzie Gminy Dopiewo - tydzień po rozprawie administracyjnej w sprawie budowy tymczasowej wytwórni masy bitumicznej, która miałaby powstać w Dąbrówce. Jego celem była zmiana lokalizacji inwestycji.

Oferta na realizację zadania publicznego w trybie małych zleceń

Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.), Gmina Dopiewo zamieszcza ofertę na realizację zadania publicznego pt. „TRENOWANIE, KIBICOWANIE I WYPOCZYWANIE” złożoną przez Fundację Brave Beavers.
Państwo Napierałowie z Dopiewa

Żelazne Gody

Małżeństwo ze Skórzewa obchodziło niedawno jubileusz 65-lecia. Kazimiera i Eugeniusz Napierała zawarli związek małżeński 17 maja 1952 r. Wychowali 2 dzieci, 4 wnucząt oraz doczekali się 1 prawnuczki. Z okazji „Żelaznych godów” 17 maja 2017 r. wizytę złożyli Jubilatom przedstawiciele władz samorządowych.
Przedszkole w Konarzewie

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

Pierwsza część postępowania rekrutacyjnego została zakończona. Placówki przedszkolne podały do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych. Ze względu na fakt, że nie wszyscy chętni zostali przyjęci do placówek przedszkolnych w ramach pierwszej części postępowania, z dniem 17 maja br. zostanie uruchomiony proces rekrutacji uzupełniającej.
Przejazd kolejowy w Palędziu

Oświadczenie PKP w sprawie przejazdu w Palędziu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują, że przejazd kolejowo - drogowy w rejonie stacji Palędzie jest obsługiwany przez dyżurnego ruchu z nastawni w Opalenicy i nie stwierdzono nieprawidłowości w jego działaniu. Pozostałe przejazdy zamykane i otwierane są przez przejeżdżający tabor kolejowy. Czas otwierania i zamykania rogatek na każdym przejedzie kolejowym podyktowany jest względami bezpieczeństwa.
Mammobus

Mammografia w Gminie

Wszystkie kobiety w wieku 50-69 lat zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne, które odbędą w gminie Dopiewo w terminach od czerwca do grudnia br. Mammobus tradycyjnie stanie przy Przychodni BONUS 2001 w Skórzewie i pod Ośrodkiem Zdrowia w Dopiewie. Podstawą wykonania badania będzie dowód osobisty oraz ważny dokument ubezpieczenia. Rejestracja pod numerami telefonów: (61) 851-30-77 i (61) 855-75-28.

Strony