Objazd 729

Transport publiczny - 1 listopada

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 listopada autobus linii 729 pojedzie zmienioną trasą (objazdem) z Ogrodów do Dopiewa. W przeciwnym kierunku (na Ogrody) - będzie kursować bez zmian. Autobusy linii ZTM pojadą według rozkładu świątecznego - bez zmian.
Postępowanie z odpadami podczas kwarantanny

Co z odpadami na kwarantannie

Co zrobić z odpadami na kwarantannie? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że osoby skierowane na kwarantannę przez Sanepid w żadnym razie nie powinny wychodzić z domu nawet z odpadami.

Komunikat wicestarosty

Zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa klientów w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu i w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Obwody łowieckie

Terminy Polowań

Koło Łowieckie 79 Orzeł ZO Poznań informuje o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021.
dodatkowe numery telefonów dotyczące spisu rolnego

Spis rolny - dodatkowe nr telefonu

Uwzględniając napływające opinie i sugestie respondentów z naszego województwa, niezależnie od funkcjonującej infolinii ogólnopolskiej Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu uruchomiło dodatkowe linie telefoniczne z możliwością dokonania samospisu.
Szczepienia przeciwko grypie

Seniorze! Zaszczep się

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób 65 + zameldowanych na terenie Gminy Dopiewo. Powiat poznański po raz siódmy realizuje „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego”.

Seniorze! Zostań w domu

Seniorze nie lekceważ zagrożenia. Zostań w domu i w razie potrzeby skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie będzie z Tobą w kontakcie: ustali, kto i w jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.Program skierowany jest do osób w wieku powyżej 70 lat.
Ozdrowieńcy - osocze

Potrzebne osocze ozdrowieńców

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu apeluje do ozdrowieńców o oddawanie osocza – osocze od takich osób zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Kto może oddać osocze?

Bliżej natury w Więckowicach

Rozpoczęły się prace przygotowawcze na działce nr 139 w Więckowicach. Mieszkańcy, wraz z Zakładem Usług Komunalnych z Dopiewa równają teren pod elementy małej architektury: m.in. ławki, tablice edukacyjne, stojak na rowery, ławostół - które uatrakcyjnią teren odpoczynku dla turystów.
plakat z napisem oświata

Nauka zdalna w klasach 4-8

Mniej uczniów będzie przychodziło do szkół podstawowych. Od poniedziałku 26 października klasy 4-8 przechodzą na nauczanie zdalne. Tryb stacjonarny został utrzymany dla klas 1-3. 56% uczniów szkół podstawowych Gminy Dopiewo pozostanie w domach i będzie uczyło się online.

Strony