Zaprojektuj plażę w Zborowie

Wójt Gminy Dopiewo ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-krajobrazowej zagospodarowania Owocowej Plaży w Zborowie. Na prace czekamy do 20 lipca 2018 r.

Porozmawiajmy o Dopiewskim Budżecie Obywatelskim

Tegoroczna edycja będzie trzecią w krótkiej historii DBO. Przyszedł czas na zmiany. Nowe zasady mają na celu wyrównanie szans na realizację projektów z sołectw mniejszych. Zapraszamy podczas Dni Gminy Dopiewo na plac gminny w Dopiewie - do namiotu Urzędu Gminy Dopiewo - sobota 16 czerwca 2018 r. w godz. 15:00 – 18:00.

Przerwa w dostawie wody

W związku z koniecznością modernizacji magistrali wodociągowej w dniach 18 i 19 czerwca 2018 r. w godzinach od 23.00 do 5.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców spółki wodnej.

Zmiana lokalizacji przystanków w Dąbrowie

W związku z przebudową ulicy Leśnej w Dąbrowie, 19 czerwca zostaną zmienione lokalizacje przystanków autobusowych na ulicach Poprzecznej i Leśnej. Uwaga, na przystanku przy ul. Leśnej zatrzymywać się będą tylko autobusy linii nr 727.

Leśna na liście rezerwowej

Projekt Gminy Dopiewo znalazł się na liście rezerwowej „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Jedynie 44 spośród 204 zgłoszonych projektów z terenu województwa wielkopolskiego zostały zakwalifikowane do realizacji.

Nowa taryfa opłat

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zatwierdził nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dopiewo, realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie. 

Konsultacje drogowe Zakrzewo

Przedmiotem konsultacji społecznych jest prezentacja projektu budowy ulicy Leśnej w Zakrzewie (od ul. Niezłomnych do ul. Sportowej). Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania uwag i sugestii dotyczących projektu.

Strony