konkurs

Wielkopolski Lekarz z Sercem

Trwa II edycja Konkursu „Wielkopolski Lekarz z Sercem im. dr. Kazimierza Hołogi”. Przedstawiciele podmiotów leczniczych, organizacje społeczne oraz osoby fizyczne, każdy z Państwa może zgłosić swojego kandydata w konkursie na godnego zaufania służącego pacjentom lekarza. Nabór kandydatów potrwa do 28 lutego 2018 roku.

Terytorialna Służba Wojskowa

Wojska Obrony Terytorialnej są lokalnym filarem systemu bezpieczeństwa Polski. Zasilając szeregi żołnierzy WOT, będziesz miał niepowtarzalną możliwość odbycia służby w nowatorskim rodzaju Sz RP, możesz podnieść kwalifikacje i zapewnić sobie rozwój osobisty i zawodowy.
ulotka_sluzba_przygotowawcza_ii_turnus_2018

Służba przygotowawcza

Służba przygotowawcza na potrzeby korpusu szeregowych przeznaczona jest dla ochotników, także kobiet, którzy nigdy nie pełnili zawodowej służby wojskowej, a chcieliby w przyszłości zostać żołnierzem zawodowym. Termin II turnusu od 7 maj do 31 sierpień 2018 roku.
Usuwanie dachu z azbestu

Usuń azbest

Zapraszamy do składania wniosków o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie na demontaż wyrobów zawierających azbest przyznawane jest w wysokości 100% kosztów całkowitych. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu finansowego przeznaczonego na ten cel na rok 2018. Wnioski będą przyjmowane do 10 lipca br.

Debata o bezpieczeństwie

Zapraszamy na „Debatę o bezpieczeństwie”. Spotkanie dla mieszkańców Gminy Dopiewo odbędzie się 6 marca 2018 r. w „Domu Strażaka” w Dopiewie. Organizatorem jest Komisariat Policji w Dopiewie.

Inspektor ds. koordynacji projektów

Urząd Gminy Dopiewo ogłasza nabór na stanowisko inspektor ds. koordynacji projektów w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Dopiewie. Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesyłać na adres Urzędu Gminy w terminie do dnia 5 marca 2018 roku.
Przydomowa oczyszczalnia

Wypełnij ankietę

W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prosimy Państwa, którzy posiadają na swoich działkach szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, o wypełnienie zamieszczonej ankiety i przesłanie jej do Urzędu Gminy.
piec węglowy

Dotacje na wymianę pieca

W związku z uruchomieniem przez Gminę Dopiewo programu udzielania dotacji celowych na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi przedstawiamy informację o złożonych wnioskach na wymianę pieca.
Zebranie sołeckie

Zebrania wiejskie

Zebrania wiejskie, tradycyjnie organizowane w pierwszym kwartale roku, będą miały charakter sprawozdawczy. Wśród tematów pojawi się podsumowanie działalności Sołtysa i Rad Sołeckich w roku 2017. Przedstawione zostaną plany zadań na rok 2018. Informacje dotyczące zebrań w formie plakatów zamieszczone zostały na tablicach sołeckich w poszczególnych miejscowościach.

Strony