Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo VIII kadencji: 2018 - 2023

Adrian Napierała - kandydat na wójta Gminy Dopiewo z Komitetu Wyborczego Wyborców Adriana Napierały, uzyskał w pierwszej turze 78,23% głosów mieszkańców. Do nowej Rady Gminy weszło 18 kandydatów z KWW Adriana Napierały i 3 kandydatów z KWW „Jesteśmy na Tak!”. Jedna trzecia składu Rady Gminy Dopiewo VIII kadencji to osoby nowe, w tym 4 z KWW Adriana Napierały i 3 z KWW „Jesteśmy na Tak!”. Frekwencja w Gminie Dopiewo była wyższa od frekwencji krajowej i wyniosła 63,46% (w Polsce: 53,98%). Razem z Adrianem Napierałą w wyborach o urząd Wójta Gminy Dopiewo startowało dwóch kandydatów z KWW „Jesteśmy na Tak!” oraz z KW Prawo i Sprawiedliwość. Podczas inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Dopiewo VIII kadencji, która odbędzie się w listopadzie 2018 r. zostanie wręczone kandydatowi zaświadczenie o wyborze na Wójta.


Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo VII kadencji: 2014 - 2018

Adrian Napierała – został wybrany na Wójta przez mieszkańców Gminy Dopiewo w pierwszej turze wyborów samorządowych, które odbyły się 16 listopada 2014 r. Otrzymał 67,48% głosów. Wcześniej stanął na czele Komitetu Wyborczego „Szansa dla Gminy”, z którego 15 kandydatów uzyskało manat radnego i weszło w skład Rady Gminy Dopiewo VII kadencji. Adrian Napierała był jednym z 4 kandydatów startujących w tych wyborach. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta miało miejsce 27 listopada 2014 r. podczas inauguracyjnej sesji Rady Gminy Dopiewo VII kadencji. Pierwszym dniem pracy w Urzędzie Gminy Dopiewo był 28 listopada 2014 r.


Wcześniej, przez 10 lat Wójt Gminy Dopiewo VII i VIII kadencji związany był z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie, gdzie pełnił funkcję Prezesa. Wielkopolski Instytut Jakości przyznał Adrianowi Napierale tytuł „Wielkopolskiego Menadżera Jakości”. W okresie Jego prezesury spółka zmieniła oblicze, w związku z czym otrzymała „Srebrny Primus Nominatus”, certyfikat ISO 9001: 2008, znak „Wielkopolska Jakość”, a także znalazła się w gronie laureatów „Programu Kompleksowego Zarządzania Jakością”.

Adrian Napierała jest prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył też na Politechnice Poznańskiej studia podyplomowe, związane z pracą zawodową - „systemy wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków” i studia menadżerskie „nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem”. Legitymuje się ponadto uprawnieniami wymaganymi od kandydatów na członków radach nadzorczych i certyfikatem kompetencji zawodowych w transporcie międzynarodowym.

Prywatnie Wójt Gminy Dopiewo VII kadencji jest mężem i ojcem. Uwielbia spędzać czas wolny z rodziną. Interesuje się historią współczesną i polityką społeczno-ekonomiczną. W momencie wyboru na Wójta Adrian Napierała miał ukończone 36 lat.

Opracowanie: A. Mendrala, na podstawie materiałów KWW Szansa dla Gminy, fot. Archiwum A.Napierały

 

Adrian Napierała - Wójt Gminy Dopiewo