Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie 61 814 82 23
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewo 61 814 82 62
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie 61 814 80 20
Zakład Usług Komunalnych w Dopiewie 61 814 82 31
Pogotowie Ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Straż Gminna w Dopiewie (7:30 - 22:00) 61 894 19 86
512 457 982
512 457 977
Straż Pożarna 998
Komenda Miejska Straży Pożarnej w Poznaniu 61 821 53 00
Komendant Ochotnicy Pożarnych w Gminie Dopiewo 606 260 004
Policja 997
Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym 61 81 46 997
Rewir Dzielnicowych w Dopiewie 61 841 32 30
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 509 230 144
61 841 07 60