Szlakami rowerowymi można dotrzeć do najpiękniejszych i najważniejszych miejsc w Gminie Dopiewo i jej okolic, można poznać przyrodę, historię i kulturę regionu.

Podróż rowerem przez tereny naszej gminy jest pewnego rodzaju podróżą w czasie, ponieważ klimat miejscowości takich jak Trzcielin, Konarzewo czy Więckowice zachował wiele z dawnego uroku.

Jest to jednak przede wszystkim ciekawa wycieczka przyrodnicza prowadząca przez piękne lasy, częsciowo znajdujące się w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego, w których znajduje się objęty ścisłą ochroną rezerwat ornitologiczny.

Jednak największą wartością ścieżek rowerowych jest możliwość bezpiecznego podróżowania rowerem przez piękne tereny leśne i polne przez małe osady leśne i urokliwe wioski harmonijnie łączące się z nowoczesnością, szeregową zabudową mieszkaniową, drogami szybkiego ruchu i infrastrukturą tworzoną na potrzeby coraz liczniej osiedlajacych się mieszkańców.

Warto wsiąść na rower, by lepiej poznać Gminę Dopiewo. Pobyć w miejscach wartych uwagi. Bez pośpiechu. Z refleksją. Dla zdrowia.

Gmina Dopiewo wytyczyła i oznaczyła w 2011 r. szlaki rowerowe, którymi można zwiedzić jej najciekawsze miejsca. Liczą one ok. 60 km i prowadzą po utwardzonych drogach gminnych, drogach gruntowych i duktach leśnych.

  • Szlak czerwony okalający gminę w części pokrywa się z „dużym pierścieniem rowerowym” dookoła Poznania.
  • Szlaki niebieski i zielony tzw. łącznikowe pozwalają dotrzeć m.in. do przystanku kolejowego na trasie Warszawa – Berlin.

We wszystkich sołectwach Gminy Dopiewo znajdują się tablice informacyjne z mapami rowerowymi, zawierające mapę główną i zbliżenie danego sołectwa. 

W celu ułatwienia i zapoznania Państwa ze wszystkimi szlakami ich walorami, długościami i przebiegiem, zapraszamy do obejrzenia specjalnie w tym celu stworzonego portu:

Mapa szlaków rowerowych

Pałac w Konarzewie
Najznamienitszy obiekt historyczny Gminy Dopiewo. Wzniesiony w końcu XVII w. Należał kolejno do: Radomickich, Działyńskich, Dzieduszyckich i Czartoryskich. W 1806 gościł Napoleona Bonaparte, który przybył do Konarzewa z Dezyderym Chłapowskim. Architektura barokowa. Park dworski w stylu francuskim.
Źródełko w Żarnowcu
Wypływa z podnóża stromego zbocza w lesie nieopodal osady Żarnowiec. Jedyne źródło w Wielkopolsce - pomnik przyrody. Miejsce u zbiegu trzech gmin: Dopiewa, Stęszewa i Buku. Można tu przysiąść i wsłuchać się w szum wody …
Trzcielińskie Bagno
Objęty ścisłą ochroną rezerwat ornitologiczny, część Wielkopolskiego Parku Narodowego. Położone w zabagnionej dolinie rzeki Samicy Jezioro Trzcielińskie silnie zarasta i jest miejscem lęgowym ponad 60 gatunków ptaków. Warto wziąć lornetkę.
Jezioro Niepruszewskie
Jezioro Niepruszewskie
Piaszczysto - trawiasta plaża w miejscowości Zborowo, kąpielisko „Owocowa Plaża”, boiska do siatkówki plażowej, plac zabaw i miejsce piknikowe zapraszają do aktywnego wypoczynku i relaksu.
Pałac w Więckowicach
Pierwotny dwór zbudowany w k. XVII w. przez Bielińskich. Potem majątek należał do Drwęskich, Tuno, Mycielskich i Brezów, którzy przebudowali go w drugiej połowie XIX w.
Dwór w Dąbrówce
Pochodzi z XVIII w. Przed wojną wraz z ogrodem był w posiadaniu Tempelhoffów. Dziś służy jako szkoła. Sąsiadujące z nim ponad 100-letnie aleje lipowe oraz 600-letnie dęby zadziwiają grubością i rozłożystością.
Kościół Św. Marcina w Konarzewie
Ma barokowe wyposażenie z XVII i XVIII w. Pierwszy drewniany kościół stanął w tym miejscu już w XII w. W pobliżu znajduje się kamień poświęcony zmarłemu ks. Janowi Laskowskiemu, obrońcy dzieci wrzesińskich.
Mogiły zbiorowe w lasach palędzko - zakrzewskich
Miejsca pamięci narodowej. W bezimiennych grobach, w lasach pomiędzy Zakrzewem, Palędziem i Dąbrówką, spoczywa 4 500 - 8 000 ofiar zbrodni hitlerowskich z II wojny światowej. To więźniowie Fortu VII, studenci, nauczyciele akademiccy, duchowni, wojskowi.
Dwory w Trzcielinie
Dwa znajdują się przy ul. płk. A. Kopy, trzeci - przy skarpie, nad ciekiem wodnym. Oddział pod dowództwem płk. Kopy wsławił się wówczas zdobyciem lotniska „Ławica” w Poznaniu podczas powstania wielkopolskiego 1918-1919. Bohater wojny polsko – bolszewickiej.
Obelisk ojca Mariana Żelazka
Głaz upamiętniający o. Mariana Żelazka, Palędzie
Ojciec Marian Żelazek nazywany jest nestorem polskich misjonarzy. Urodził się w Palędziu. Ponad 50 la pracował w Indiach, m.in. w wiosce trędowatych. Zyskał uznanie międzynarodowe – w 2002 r. był nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla.