Ojciec Marian Żelazek

Ojciec Marian Żelazek - za pomoc trędowatym w 2002 r. w Indiach został nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. W tym roku przypada 100 rocznica urodzin misjonarza.

Patron na miarę 100-lecia

Powstańcy Wielkopolscy zostali patronem szkoły podstawowej w Więckowicach. Nadanie imienia odbyło się 9 lutego 2018 r. Uroczystość rozpoczęła msza św. w pobliskiej kaplicy. Przekazanie sztandaru odbyło się w szkole. Wybór patrona nie jest przypadkowy. W tym roku obchodzić będziemy „okrągły” jubileusz wybuchu Powstania.

Groby powstańcze oznaczymy tak samo

List intencyjny w sprawie współdziałania przy znakowaniu grobów powstańców wielkopolskich, podpisali 25 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Dopiewo Burmistrzowie Buku – Stanisław Filipiak i Stęszewa - Włodzimierz Pińczak oraz Wójt Dopiewa - Adrian Napierała. Na spotkaniu byli obecni także proboszczowie parafii obejmujących działalnością obszar tych Gmin.

Upamiętniliśmy 99 rocznicę

Społeczność Gminy Dopiewo złożyła hołd powstańcom wielkopolskim lat 1918 - 1919. Mszą św., przemarszem oraz złożeniem wiązanek i zniczy w miejscach pamięci, związanych z Powstaniem Wielkopolskim dopiewianie oddali cześć tym, którzy w tamtych latach walczyli o wolność i polskość naszych ziem.

99 rocznica wybuchu: 27 grudnia - zapraszamy

Wójt Gminy Dopiewo i Proboszcz Parafii w Dopiewie zapraszają mieszkańców Gminy Dopiewo na obchody 99 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uroczystość odbędzie się 27 grudnia 2017 r. Początek: 11:00 - msza św. z orkiestrą i chórem, przemarsz do urzędu prowadzony przez powstańca, złożenie wiązanek i zniczy, wspólne zdjęcie z płk. A. Kopą, projekcja trailera filmu…

Narodowe Święto Niepodległości

Już 10 listopada rozpoczęły się w Dopiewie uroczystości związane ze Świętem Niepodległości. W tym roku przypada jego 99 rocznica. Zachęcamy do uczestnictwa w uroczystościach 11 listopada (sobota) - m.in.: w Zakrzewie - o godz. 10:15, Konarzewie - o godz. 10:30, Skórzewie - o godz. 10:30. i dzień później (niedziela) o godz.18:00
Wywieś flagę

Wywieś flagę biało - czerwoną

Zachęcamy Państwa do wywieszenia flag narodowych na początku maja. Kalendarz przynosi kilka okazji, w tym: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (2 maja), Święto Konstytucji 3 Maja (3 maja), Narodowe Święto Zwycięstwa (8 maja), a także 1 maja, kiedy przypada 13 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (np. w towarzystwie flagi UE) i  Międzynarodowe Święto Solidarności Ludzi Pracy.

Uhonorowany Orderem Niepodległości

Stefan Strychalski, 95-letni mieszkaniec Palędzia, został odznaczony Orderem Krzyża Niepodległości. Dekoracja miała miejsce 24 kwietnia 2017 r. w CRK Konarzewo podczas  XXX sesji Rady Gminy Dopiewo, nadając jej uroczysty charakter.

11. rocznica śmierci Ojca Żelazka

Towarzystwo Przyjaciół Ojca Mariana Żelazka w Palędziu, Ks. Dziekan Karol Górawski Proboszcz Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Dąbrówce, Sołtys i Rada Sołecka w Palędziu - zapraszają na uroczystość 11. rocznicy śmierci Ojca Mariana Żelazka SVD, która odbędzie się 23 kwietnia br, o godz. 12.45 przed Obeliskiem w Palędziu.

Strony