Schronisko na ostatniej prostej

Dobiega końca budowa schroniska dla zwierząt w Dopiewie. Inwestycja wykonywana przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz ze Środy Wielkopolskiej zakończy się w tym roku.

Umowa na budowę ul. Akacjowej

Umowę o dofinansowanie budowy ul. Akacjowej w Dopiewie podpisali 28.10.2019 r., w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała i Skarbnik Gminy - Małgorzata Mazurek. 

1500 nowych roślin

W 2019 roku Gmina Dopiewo kontynuowała nasadzenia drzew i krzewów oraz innych roślin. Posadzono prawie 1500 sztuk nowych roślin.

Remont ul. Granicznej

Na ul. Granicznej oraz w części na ul. Szkolnej w Dąbrowie zostały przeprowadzone prace remontowe polegające na ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej o długości ok. 1km i szerokości 5,50 m.

Zmieniona organizacja ruchu

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na znaki pionowe oraz stosowanie się do obowiązujących przepisów na ul. Komornickiej w miejscowości Dąbrówka.

Będzie przejście pod torami

Rosną szanse na budowę przejścia podziemnego pod torami między Dąbrówką a Palędziem. List intencyjny w tej sprawie podpisali 8 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Dopiewo przedstawiciele PKP PLK i Gminy Dopiewo. Warta ok. 7 mln inwestycja ma zostać zrealizowana do 2023 r.  

Odbiór prac za 7 dni

W dniu dzisiejszym odbył się odbiór wykonanych prac na terenie rekreacyjnym w ramach projektu „zagospodarowanie działki 585/1 przy ul. Komornickiej w Dąbrówce”.

Strony