Złota Żaba

Trzech uczniów z gminy Dopiewo (S.P. Skórzewo i S. P. Dąbrowa) zakwalifikowało się do drugiego etapu konkursu wojewódzkiego „Złota Żaba”. Spośród 102 uczestników organizatorzy konkursu, wyróżnili tych, którzy posiadali umiejętność łączenia logicznego myślenia z wyobraźnią i gotowością szukania niebanalnych rozwiązań. Gratulujemy.
protest

Zespół ds. sytuacji w oświacie

Wójt Gminy Dopiewo powołał 19 marca 2019 r. zespół, którego zadaniem jest monitoring sytuacji w placówkach oświatowych Gminy Dopiewo, w związku z zapowiedzianym na 8 kwietnia i coraz bardziej prawdopodobnym ogólnopolskim strajkiem pracowników oświaty.

Fraktal na stulecie

Uczniowie szkoły podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce z ogromną przyjemnością i zaangażowaniem włączyli się w projekt „Fraktal na stulecie” w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki.

Międzyszkolny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy

W SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce odbyła się II edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego dla klas 6 i 8. W tym roku udział w konkursie wzięli uczniowie szkół ze Skórzewa, Konarzewa, Plewisk oraz dwie szkoły z Dąbrówki.

Bohaterka 112

- Twoja postawa może być wzorem do naśladowania, nie tylko dla rówieśników, ale dla wszystkich mieszkańców Gminy – napisał Wójt Gminy Dopiewo  Adrian Napierała w „Dyplomie Uznania”, który otrzymała Zuzanna Dzik, uczennica I klasy Szkoły im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce.

Szkoła w Dopiewcu otwiera drzwi

Nie ulega wątpliwości, iż celem edukacji powinno być wychowanie młodego człowieka, który z podniesionym czołem, odwagą i przede wszystkim wszechstronną wiedzą wkroczy w wielki świat. Drzwi otwarte w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu odbędą się 22 marca o godz. 17.00.

Stypendia dla licealistów

Program Stypendialny Horyzonty oferuje wsparcie uczniom z całej Polski, którzy chcą mieszkać w dużym mieście oraz zdobywać w nim wiedzę i doświadczenia. Umożliwiamy stypendystom naukę w najciekawszych liceach i technikach w kraju. Stypendium to też wsparcie materialne na czas nauki w liceum czy technikum.

List Wójta do pracowników placówek oświatowych

Wójt Gminy Dopiewo z życzliwością odnosił się do postulatów nauczycieli, apelując, by protestując mieli na uwadze dobro uczniów. W piśmie do Premiera wskazał na niewydolność systemu finansowania zadań oświatowych i niedoszacowanie subwencji oświatowej przekazywanej gminom przez państwo, wzywając do podjęcia działań naprawczych.
drzwi_otwarte

Drzwi Otwarte w szkołach

Wszystkie Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Dopiewo organizują dla rodziców pierwszoklasistów spotkania pn:. Drzwi Otwarte, podczas których zostaną zaprezentowane osiągnięcia, dorobek i zaplecze naukowe poszczególnych szkół.

Pchli Targ w Dąbrówce

W sobotę 23 marca br. w godzinach od 10.00 do 14.00. Rada Rodziców, przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce organizuje Pchli Targ pod hasłem: „Nie potrzebujesz? Wymień, oddaj, sprzedaj!”, który odbędzie się w holu szkoły.

Strony