Dzień otwarty z funduszami UE

Gmina Dopiewo aktywnie włączyła się w ogólnopolskie obchody „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”. W ramach tej ogólnopolskiej akcji w dniu 10 maja 2019 r. nasi przedsiębiorcy mieszkańcy mogli skorzystać z konsultacji z ekspertem w sprawie możliwości pozyskania dofinansowania z dotacji Unii Europejskiej.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Gminie

Gmina Dopiewo włączyła się w obchody „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”. Jak pozyskać fundusze europejskie? - skorzystaj z konsultacji z ekspertem w UG. Ponadto spotkania i konkursy z DOP i EWO - w Dopiewie i w Palędziu / Dąbrówce. Zapraszamy 10 maja.

Kolej na kolej

„Wesoła Kolejka Dixielandowa” wyjedzie na drogi Gminy Dopiewo. Kursować będzie między węzłami przesiadkowymi w Dopiewie i Palędziu. Wsiąść do niej będzie mógł każdy. Przejazdy będą bezpłatne. Podróżującym towarzyszyć będą maskotki DOP i EWO, a przygrywać - Dixie Company.

Żłobek „BABY-HOUSE"

Gmina Dopiewo jest Partnerem projektu nr RPWP.06.04.01-30-0038/18, współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020, realizowanego przez Beneficjenta BABY-HOUSE ŻŁOBEK KLUB MALUCHA Monika Michalak z siedzibą w Dopiewcu.
ngo

Spotkanie organizacji pozarządowych

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, 21 lutego br. odbędzie się spotkanie dla NGO na którym zostaną przedstawione założenia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, zasady uczestnictwa w poszczególnych konkursach, praktyczne wskazówki, jak wypełniać wnioski o dotacje.

Równać Szanse 2019

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, domów kultury i bibliotek, do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich i małych miast do 20 tys. mieszkańców.

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.  Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020  Oś Priorytetowa nr III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania  3.1: Działania szkoleniowe na rzecz kompetencji cyfrowych Umowa o powierzenie grantu nr 8/86/FPGP/2018 z dnia 20.09.2018. Kwota przyznanego grantu: 123 600,00 zł Okres realizacji projektu w ramach przyznanego grantu: 01.11.2018 – 28.02.2020

Mityczna droga i nowoczesne węzły

Droga wzdłuż torów i Zintegrowane Węzły Przesiadkowe to kluczowe inwestycje Gminy Dopiewo, które zostaną zrealizowane w tym roku. Łączna ich wartość wynosi ponad 19,25 mln zł, z czego dofinansowanie ma wynieść blisko 13,9 mln zł.

Strony