Awaria śmieciarki w Dopiewcu

Informujemy, iż z powodu awarii pojazdów, odpady selektywne z miejscowości Dopiewiec, odebrane zostaną z 2 dniowym opóźnieniem. Na tą chwilę nie mamy możliwości odbioru w dniu jutrzejszym. Odpady odbierzemy niezwłocznie po usunięciu awarii. Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

18 maja pracujemy

Uprzejmie informujemy, że w najbliższą sobotę 18 maja br. Urząd Gminy Dopiewo, będzie czynny w godzinach od 7:30 do 15:30.

Start czwartej edycji DBO

W tym roku wcześniej rozpoczynamy przygodę z Dopiewskim Budżetem Obywatelskim. Już od 10 maja można zgłosić projekt. Zasady są identyczne jak wprowadzone w poprzedniej edycji. Rywalizacja będzie odbywała się w ramach grup sołectw. Głosować będą mogli wszyscy mieszkańcy.
Autobus linii 729

Majowa komunikacja

W artykule informujemy o zmianach w kursowaniu autobusów komunikacji publicznej w najbliższy majowy weekend.
Senior

Opieka wytchnieniowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie związku z programem „Opieka wytchnieniowa”, prosi o kontakt osobisty lub mailowy ops@dopiewo.pl do dnia 29 kwietnia osoby spełniające kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Interwencja w sprawie Prima Med

Niepewne są losy punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Dopiewie. W WOW NFZ interweniowali Wójt Gminy Dopiewo – Adrian Napierała i Poseł na Sejm - Bartłomiej Wróblewski.
wybory - urna

Praca w Obwodowej Komisji Wyborczej

W maju, w ponad 27 tysiącach obwodowych komisji wyborczych, podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, będzie pracowało kilkaset tysięcy osób. Jeśli chcesz do nich dołączyć, zapoznaj się z poradnikiem. Na zgłoszenia (tylko forma papierowa z podpisem) czekamy do 26 kwietnia br. do godz. 15.20 w Urzędzie Gminy Dopiewo.
Herb Gmina Dopiewo

Urząd nie pracuje 2 maja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2019 r. - czwartek Urząd Gminy Dopiewo, będzie nieczynny. Jednocześnie informujemy, że Urząd Gminy Dopiewo będzie czynny 18 maja 2019 r. – sobota w godzinach 7:30-15:30

Wynik konsultacji w Dąbrówce

Urząd Gminy Dopiewo przystępuje do opracowania dokumentacji organizacji ruchu drogowego na ul. Komornickiej w Dąbrówce, która zostanie złożona do zaopiniowania w Starostwie. Podczas spotkania pracowników referatu inwestycji i wszystkich radnych Gminy Dopiewo z Dąbrówki przeanalizowano wyniki konsultacji społecznych, przeprowadzonych od 27 do 31.03.2019 r.

Strony