Policja ostrzega przed fałszywymi policjantami

Komisariat Policji w Dopiewie ostrzega przed tzw. oszustwami „na legendę” (np. „na wnuczka”, „na medyka”,”na policjanta”). Funkcjonariusze otrzymują coraz więcej zgłoszeń od starszych osób, które wykazały się czujnością i nie dały się okraść. Niepokojąca jest jednak liczba zgłoszeń dotyczących prób kradzieży –„na policjanta”.

Funkcjonowanie oświaty od 25.05.

Przywracamy od 25 maja br. zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Zaczną funkcjonować w ograniczonym zakresie gminne przedszkola i żłobek.
Biblioteka

Biblioteka znów otwarta

OTWIERAMY SIĘ! - podaje na swojej stronie Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie i zachęca do zapoznania się z nowymi zasadami korzystania z księgozbioru. Od środy 6 maja 2020 r. uruchomiona zostanie wyłącznie biblioteka.
GUS

Spis rolny

W terminie od 1 września do 30 listopada br. przeprowadzany zostanie Powszechny Spis Rolny. Powołanie gminnych biur spisowych powinno nastąpić w dniu 8 czerwca br. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwalają dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo.

Rekrutacja do przedszkoli

Zakończone zostało postępowanie kwalifikacyjne do przedszkoli publicznych. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały wywieszone w siedzibach przedszkoli 24 kwietnia. Brak potwierdzenia do 5 maja woli przyjęcia dziecka - kandydata do przedszkola jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Zagrożenie dla pszczół

W ostatnich dniach obserwujemy rozpoczynające się kwitnienie rzepaku oraz innych roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających. Opryskiwanie kwitnących pól oraz drzew w ciągu dnia może powodować zatrucia i upadki całych rodzin pszczelich, co w konsekwencji przynosi straty pszczelarzom.
ważne

Pakiet informacyjny dla cudzoziemców

Pakiet informacyjny jest wsparciem dla wszystkich osób zamieszkałych na terenie Województwa Wielkopolskiego, w tym migrantów i migrantek. Dzięki współpracy z poznańskim Migrant Info Point materiał przygotowany został: po polsku, angielsku, rosyjsku i ukraińsku.

Kwarantanna - co i jak?

W przypadku gdy zostaniesz objęty kwarantanną domową, stosuj się do zaleceń, w celu ułatwienia i usprawnienia przebycia obowiązkowej kwarantanny, pobierz na telefon bezpłatną aplikację. Uwaga - za nieprzestrzeganie zasad grozi mandat w wysokości 30 000 zł.
Rodzina 500 plus

Świadczenia 500 plus

Informujemy, iż termin wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ nie uległ zmianie. Świadczenie wychowawcze za miesiąc marzec 2020 r. (i kolejne) zostaną wypłacone do ostatniego dnia miesiąca na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Dyskusje publiczne w sprawie mpzp odwołane

Informujemy, że zostały odwołane - zaplanowane na dzień 13 marca br., dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, odbywające się w urzędzie Gminy Dopiewo.

Strony