Warsztaty Asystent Seniora z niepełnosprawnością

Senior - asystent seniora z niepełnosprawnością

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach szkoleniowych „Senior - asystent seniora z niepełnosprawnością”, które odbędą się w dniach 16, 19, 20 oraz 21 września 2016 r. w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dopiewie, przy ul. Polnej 1a. Warsztaty mają na celu nabycie umiejętności opieki nad osobą starszą lub niepełnosprawną.
ASF

Afrykański pomór świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu, w związku z niepokojąca sytuacją zwiazaną z afrykańskim pomorem świń (ASF) u dzików i świń na wschodnim terenie Polski, zaprasza do zapoznania się z prezentacją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu. Akcja informacyjna ma na celu przeciwdziałanie ewentualnemu rozprzestrzenianiu się ASF oraz poszerzenie wiedzy w zakresie problematyki zwalczania choroby.

Apteki w powiecie

Informujemy, iż w dniu 30 marca 2016 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod poz. 2394 uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XV/202/V/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu poznańskiego (treść uchwały w załączeniu).

Światowy dzień zdrowia

Pokonaj cukrzycę

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia, który przypada 7 kwietnia Światowa Organizacja Zdrowia podejmuje działania mające na celu promocję wiedzy o cukrzycy. Przy zastosowaniu właściwego leczenia wpływ cukrzycy na życie chorego można zminimalizować. 9 kwietnia na terenie Centrum Handlowego King Cross Marcelin Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu wraz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci – Koło Pomocy Dzieciom z Cukrzycą utworzą punkt informacyjno-edukacyjny.
Świńska grypa atakuje

A/H1N1 w rejonie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, że w tym roku do 17.02.2016 r. na terenie Poznania i Powiatu Poznańskiego zarejestrowano 42 przypadki potwierdzone laboratoryjnie zachorowań na grypę A/H1N1, w tym 30 osób hospitalizowanych, 12 leczonych ambulatoryjnie. Zgłoszono 8 zgonów pacjentów hospitalizowanych w szpitalach na terenie miasta Poznania, w tym u 7 pacjentów w badaniach laboratoryjnych rozpoznano wirus grypy A/H1N1,
Logo Powiatu Poznańskiego

Weź udział w ankiecie

Zapraszamy do wzięcia udziału w internetowym badaniu poświęconym potrzebom mieszkaniowym mieszkańców Metropolii Poznań. Głównym celem projektu jest stworzenie diagnozy potrzeb mieszkaniowych osób żyjących na terenie obszaru działania Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
Ulotka ASF

Afrykański pomór świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii - ostrzega! Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęściej wprowadzenie wirusa ASF do kraju wolnego od choroby następuje poprzez transport, mięso, produkty mięsne, odpadki kuchenne i poubojowe, pochodzące od chorych świń i dzików.
Kampania "Przeciw pijanym kierowcom!"

Samorządy "Przeciw pijanym kierowcom!"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie przystąpił do kampanii społecznej „Przeciw pijanym kierowcom!”. We współpracy ze Strażą Gminną i Policją w Dopiewie dystrybuuje wśród kierowców ulotki, uświadamiające prawne konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu, w tym zaostrzenie kar za tego rodzaju przestępstwa i wykroczenia od 2016 r. Uczestnictwo Gminy Dopiewo w kampanii jest finansowane ze środków pochodzących z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych udzielanej przez Gminną Komisję ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
Dzień bez papierosa

Jeden dzień bez papierosa…

19 listopada przypada Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. Ponad 30 lat temu w Kalifornii zachęcano palaczy do odstawienia papierosów na jeden dzień. Stąd zrodził się pomysł na obchody, które przypadają co roku w trzeci czwartek listopada. Na świecie tytoń zabija ponad 5 milionów osób każdego roku.
Loteria paragonowa

Narodowa Loteria Paragonowa

Z dniem 1 października 2015 r. ruszyła pierwsza w Polsce Loteria Paragonowa. Czas trwania loterii: od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. Aby wziąć udział, trzeba dokonać zakupu towaru lub usługi za minimum 10 zł brutto, mieć świadczący o tym paragon fiskalny i w miesiącu zakupu zgłosić się do loterii za pośrednictwem strony: www.loteriaparagonowa.gov.pl. Liczą się tylko paragony fiskalne.

Strony