Budynek A ul. Leśna 1c w Dopiewie

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Adrian NapierałaWójt3wojt@dopiewo.pl
Paweł PrzepióraZastępca Wójta12618 906 351vwojt@dopiewo.pl
Małgorzata WzgardaSekretarz4618 906 352malgorzata.wzgarda@dopiewo.pl
Małgorzata MazurekSkarbnik101618 906 353skarbnik@dopiewo.pl

Samodzielne Stanowiska

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Michał KublickiRadca prawny8michal.kublicki@dopiewo.pl
Radosław PrzygońskiAudytor wewnętrzny8618 906 995radoslaw.przygonski@dopiewo.pl
Paweł RosółInspektor Ochrony Danych8iod@dopiewo.pl

Referat organizacyjno-administracyjny

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Milena AugustyniakSekretariat Wójta Gminy Dopiewo1618 906 360milena.augustyniak@dopiewo.pl
Elżbieta BasińskaKadry, Administracja Urzędu Gminy1618 906 361elzbieta.basinska@dopiewo.pl
Joanna KopysteckaBiuro Obsługi Klienta5618 906 400joanna.kopystecka@dopiewo.pl
Małgorzata HetmańskaBiuro Obsługi Klienta5618 906 362malgorzata.hetmanska@dopiewo.pl
Magdalena PawlickaZamówienia publiczne, przetargi118618 906 366magdalena.pawlicka@dopiewo.pl
Damian GryskaBiuro Rady Gminy104618 906 367damian.gryska@dopiewo.pl

Referat finansowy i budżetu

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Blanka GórnaKsięgowość podatkowa, windykacja101618 906 419blanka.gorna@dopiewo.pl
Anna SkarbińskaWymiar podatków lokalnych105618 906 384anna.buksa@dopiewo.pl
Katarzyna TrzebowskaKsięgowość podatkowa, windykacja105618 906 382katarzyna.trzebowska@dopiewo.pl
Borys Chwiłkowski Wymiar podatków lokalnych105 borys.chwilkowski@dopiewo.pl 
Zuzanna Paluszak-BendlewskaWymiar podatków lokalnych106618 906 383zuzanna.paluszak@dopiewo.pl
Magdalena PawlakWymiar podatków lokalnych106618 906 388magdalena.pawlak@dopiewo.pl
Karina LamentaWymiar podatków lokalnych106618 906 399karina.lamenta@dopiewo.pl
Kinga Czekalska-FiebichKsięgowość budżetowa107618 906 385kinga.czekalska@dopiewo.pl
Anna Czarnecka-UrbanKsięgowość podatkowa, wymiar podatku od środków transportowych107618 906 389anna.czarnecka@dopiewo.pl
Dorota GumiennaKsięgowość108618 906 381dorota.gumienna@dopiewo.pl
Ewa Płotkowiak

Księgowość, płace

108618 906 387

ewa.plotkowiak@dopiewo.pl

Katarzyna LeśniczakKsięgowość budżetowa108618 906 386katarzyna.lesniczak@dopiewo.pl
Anna ŚmierzchalskaWindykacja116618 906 379anna.smierzchalska@dopiewo.pl

Referat inwestycji i gospodarki komunalnej

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Aleksandra RutynaKierownik Referatu inwestycji i gospodarki komunalnej111618 906 410aleksandra.rutyna@dopiewo.pl
Mirosław StempniakZastępca Kierownika Referatu, inwestycje liniowe, drogi 112618 906 414miroslaw.stempniak@dopiewo.pl

Krzysztof Wojtkowiak

Inwestycje liniowe - oświetlenie, utrzymanie oświetlenia109618 906 418krzysztof.wojtkowiak@dopiewo.pl
Paulina Trybuś-LudwiczakDecyzje zajęcia pasa, decyzje lokalizacji urządzeń w pasie drogowym109618 906 412paulina.trybus@dopiewo.pl
Adrian DawiecBudowa i utrzymanie dróg113618 906 409adrian.dawiec@dopiewo.pl
Monika NawrotKoordynacja projektów inwestycyjnych  113618 906 415

monika.nawrot@dopiewo.pl

Justyna BartkowiakObiekty kubaturowe - inwestycje i remonty110

618 906 417

justyna.bartkowiak@dopiewo.pl
     

Referat planowania przestrzennego i ochrony środowiska

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Remigiusz HemmerlingKierownik Referatu, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opłata planistyczna13618 906 390remigiusz.hemmerling@dopiewo.pl

Iwona Brzostowska - Ceglarz

Decyzje warunków zabudowy11618 906 391iwona.ceglarz@dopiewo.pl
Łukasz ŚlisińskiPrzygotowywanie projektów decyzji: warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego; opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  15618 906 393lukasz.slisinski@dopiewo.pl
Wanda DudkaGospodarka gruntami, przetargi nieruchomości15618 906 394wanda.dudka@dopiewo.pl
Agnieszka Marczyńska Gospodarka gruntami, ewidencja zabytków 15618 906 398agnieszka.marczynska@dopiewo.pl
Ewa HejwoszOchrona środowiska, zgody na wycinkę drzew14618 906 395ewa.hejwosz@dopiewo.pl
Zbigniew KobielaDecyzje oceny oddziaływania na środowisko, ochrona zwierząt14618 906 396zbigniew.kobiela@dopiewo.pl
Katarzyna NowakOpłata adiacencka11618 906 392katarzyna.nowak@dopiewo.pl
Magdalena ŁączkowskaZaświadczenia o przeznaczeniu terenu w MPZP, przygotowywanie wypisów i wyrysów, sprzedaż dzierżawa gruntów, nazewnictwo ulic i placów, numeracja porządkowa posesji, decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego11618 906 397magdalena.laczkowska@dopiewo.pl

Referat ds. promocji i rozwoju gminy

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Adam MendralaKierownik Referatu, czasopismo „Czas Dopiewa”, strona internetowa www.dopiewo.pl2618 906 370promocja@dopiewo.pl
Beata SpychałaPromocja gminy, portale społecznościowe, strona internetowa www.dopiewo.pl2618 906 372beata.spychala@dopiewo.pl
Michał JuskowiakPromocja gminy, portale społecznościowe, strona internetowa www.dopiewo.pl, ZFŚS2618 906 372, 373michal.juskowiak@dopiewo.pl
Maria BąkFundusze zewnętrzne, zamówienia publiczne, Biuletyn Informacji Publicznej7618 906 371maria.bak@dopiewo.pl
Milena WolnaFundusze zewnętrzne, promocja7618 906 369milena.wolna@dopiewo.pl

Budynek B ul. Wyzwolenia 24 w Dopiewie

Urząd stanu cywilnego

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Grażyna GrześkowiakKierownik USC2618 906 429grazyna.grzeskowiak@dopiewo.pl
Natalia SzajstekZastępca kierownika USC2618 906 428natalia.szajstek@dopiewo.pl

Referat spraw obywatelskich i działalności gospodarczej

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Renata SzwarcKierownik Referatu7618 906 420renata.szwarc@dopiewo.pl
Małgorzata SzajstekDowody osobiste3618 906 421malgorzata.szajstek@dopiewo.pl

Milena Solarska - Bischoff

Ewidencji ludności, kwalifikacja wojskowa, ePUAP8618 906 422milena.solarska@dopiewo.pl
Anna AntkowiakDziałalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych8618 906 423anna.antkowiak@dopiewo.pl

Patrycja Plewińska

Dowody osobiste8618 906 422patrycja.plewinska@dopiewo.pl 

Budynek C ul. Leśna 2a w Dopiewie

Straż gminna: 512 457 977

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail

Jacek Olejniczak

Komendant 603 503 797jacek.olejniczak@dopiewo.pl

Tomasz Strugacz

Strażnik gminny 

618 941 986,
512 457 977

tomasz.strugacz@dopiewo.pl
Paweł SzmaniaStrażnik gminny 

618 941 986,
512 457 977

pawel.szmania@dopiewo.pl

Radosław Zając

Strażnik gminny 

618 941 986,
512 457 977

radoslaw.zajac@dopiewo.pl

Renato Przygodzki

Strażnik gminny 

618 941 986,
512 457 977

renato.przygodzki@dopiewo.pl

Budynek D Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy ul. Łąkowa 2a w Dopiewie

Referat oświaty, kultury, sportu i zdrowia

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Tomasz KąkolewskiKierownik Referatu020618 941 203 wew 203tomasz.kakolewski@dopiewo.pl
Agnieszka SiejakDotacje dla placówek niepublicznych021618 941 202 wew 202agnieszka.siejak@dopiewo.pl
Anna WiciakAdministracja i płace placówek oświatowych013618 906 376 wew 376anna.wiciak@dopiewo.pl
Natalia NowakAdministracja i płace placówek oświatowych013618 906 374 wew 374natalia.nowak@dopiewo.pl
Olga MiśtakAdministracja placówek oświatowych021618 906 378 wew 378olga.mistak@dopiewo.pl
Anna MrozikKsięgowość placówek oświatowych013618 906 377 wew 377anna.mrozik@dopiewo.pl
Magdalena KolanośKsięgowość placówek oświatowych013618 941 204magdalena.kolanos@dopiewo.pl

Natalia Styperek

Administracja i księgowość placówek oświatowych02161 8906 375 wew 375natalia.styperek@dopiewo.pl
Urszula PawińskaAdministracja i płace placówek oświatowych010tel. 781 985 521urszula.pawinska@dopiewo.pl