Budynek A ul. Leśna 1c w Dopiewie

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Adrian Napierała Wójt 3 wojt@dopiewo.pl
Paweł Przepióra Zastępca Wójta 12 618 906 351 vwojt@dopiewo.pl
         
Małgorzata Mazurek Skarbnik 101 618 906 353 skarbnik@dopiewo.pl

Samodzielne Stanowiska

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Michał Kublicki Radca prawny 8 michal.kublicki@dopiewo.pl
Radosław Przygoński Audytor wewnętrzny 8 618 906 995 radoslaw.przygonski@dopiewo.pl

Referat organizacyjno-administracyjny

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Małgorzata Wzgarda Kierownik Referatu 1 618 906 364 malgorzata.wzgarda@dopiewo.pl
Milena Augustyniak Sekretariat Wójta Gminy Dopiewo 1 618 906 360 milena.augustyniak@dopiewo.pl
Joanna Kopystecka Biuro Obsługi Klienta 5 618 906 400 joanna.kopystecka@dopiewo.pl
Małgorzata Hetmańska Biuro Obsługi Klienta 5 618 906 362 malgorzata.hetmanska@dopiewo.pl
Magdalena Pawlicka Zamówienia publiczne, przetargi 118 618 906 366 magdalena.pawlicka@dopiewo.pl
Damian Gryska Biuro Rady Gminy 104 618 906 367 damian.gryska@dopiewo.pl

Referat finansowy i budżetu

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Dorota Gumienna Księgowość 108 618 906 381 dorota.gumienna@dopiewo.pl
Ewa Płotkowiak Księgowość, płace 108 618 906 387 ewa.plotkowiak@dopiewo.pl
Katarzyna Leśniczak Księgowość budżetowa 108 618 906 386 katarzyna.lesniczak@dopiewo.pl

Anna Czarnecka-Urban

Księgowość podatkowa, wymiar podatku od środków transportowych 107 618 906 389 anna.czarnecka@dopiewo.pl
Kinga Czekalska-Fiebich Księgowość budżetowa 107 618 906 385 kinga.czekalska@dopiewo.pl
Anna Buksa Wymiar podatków lokalnych 106 618 906 384 anna.buksa@dopiewo.pl

Zuzanna Paluszak-Bendlewska

Wymiar podatków lokalnych 106 618 906 383 zuzanna.paluszak@dopiewo.pl
Magdalena Pawlak Wymiar podatków lokalnych 106 618 906 388 magdalena.pawlak@dopiewo.pl
Karina Lamenta Wymiar podatków lokalnych 116 618 906 399

karina.lamenta@dopiewo.pl

Anna Śmierzchalska Windykacja 105 618 906 379 anna.smierzchalska@dopiewo.pl
Blanka Górna Księgowość podatkowa, windykacja 105 618 906 419 blanka.gorna@dopiewo.pl
Katarzyna Trzebowska

Księgowość podatkowa, windykacja

105 618 906 382

katarzyna.trzebowska@dopiewo.pl

Referat inwestycji i gospodarki komunalnej

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Aleksandra Rutyna Kierownik Referatu inwestycji i gospodarki komunalnej 111 618 906 410 aleksandra.rutyna@dopiewo.pl
Mirosław Stempniak Zastępca Kierownika Referatu, inwestycje liniowe, drogi 112 618 906 414 miroslaw.stempniak@dopiewo.pl
Dominika Jurga Inwestycje drogowe 112 618 906 425 dominika.jurga@dopiewo.pl

Krzysztof Wojtkowiak

Inwestycje liniowe - oświetlenie, utrzymanie oświetlenia 109 618 906 418 krzysztof.wojtkowiak@dopiewo.pl
Paulina Trybuś-Ludwiczak Decyzje zajęcia pasa, decyzje lokalizacji urządzeń w pasie drogowym 109 618 906 412 paulina.trybus@dopiewo.pl
Adrian Dawiec Budowa i utrzymanie dróg 113 618 906 409 adrian.dawiec@dopiewo.pl
Monika Nawrot Koordynacja projektów inwestycyjnych   113 618 906 415

monika.nawrot@dopiewo.pl

Justyna Bartkowiak Obiekty kubaturowe - inwestycje i remonty
Utrzymanie dróg
110

618 906 417

justyna.bartkowiak@dopiewo.pl
Łukasz Maciński Gospodarka lokalowa, obiekty kubaturowe - inwestycje i remonty 110 618 906 411 lukasz.macinski@dopiewo.pl

Referat planowania przestrzennego i ochrony środowiska

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Remigiusz Hemmerling Kierownik Referatu, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opłata planistyczna 13 618 906 390 remigiusz.hemmerling@dopiewo.pl

Iwona Brzostowska - Ceglarz

Decyzje warunków zabudowy 11 618 906 391 iwona.ceglarz@dopiewo.pl
Łukasz Ślisiński Przygotowywanie projektów decyzji: warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego; opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego   15 618 906 393 lukasz.slisinski@dopiewo.pl
Wanda Dudka Gospodarka gruntami, przetargi nieruchomości 15 618 906 394 wanda.dudka@dopiewo.pl
Agnieszka Marczyńska  Gospodarka gruntami, ewidencja zabytków  15 618 906 394 agnieszka.marczynska@dopiewo.pl
Ewa Hejwosz Ochrona środowiska, zgody na wycinkę drzew 14 618 906 395 ewa.hejwosz@dopiewo.pl
Zbigniew Kobiela Decyzje oceny oddziaływania na środowisko, ochrona zwierząt 14 618 906 396 zbigniew.kobiela@dopiewo.pl
Katarzyna Nowak Opłata adiacencka 11 618 906 392 katarzyna.nowak@dopiewo.pl
Magdalena Łączkowska Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w MPZP, przygotowywanie wypisów i wyrysów, sprzedaż dzierżawa gruntów, nazewnictwo ulic i placów, numeracja porządkowa posesji, decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego 11 618 906 397 magdalena.laczkowska@dopiewo.pl

Referat ds. promocji i rozwoju gminy

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Adam Mendrala Kierownik Referatu, czasopismo „Czas Dopiewa”, strona internetowa www.dopiewo.pl 2 618 906 370 promocja@dopiewo.pl
Beata Spychała Promocja gminy, portale społecznościowe, strona internetowa www.dopiewo.pl 2 618 906 372 beata.spychala@dopiewo.pl
Michał Juskowiak Promocja gminy, portale społecznościowe, strona internetowa www.dopiewo.pl 2 618 906 372 michal.juskowiak@dopiewo.pl
Joanna Napierała Fundusze zewnętrzne, organizacje pozarządowe 7 618 906 373 joanna.napierala@dopiewo.pl
Maria Bąk Fundusze zewnętrzne, zamówienia publiczne, Biuletyn Informacji Publicznej 7 618 906 371 maria.bak@dopiewo.pl

Budynek B ul. Wyzwolenia 24 w Dopiewie

Urząd stanu cywilnego

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Grażyna Grześkowiak Kierownik USC 2 618 906 429 grazyna.grzeskowiak@dopiewo.pl
Natalia Szajstek Zastępca kierownika USC 2 618 906 428 natalia.szajstek@dopiewo.pl

Referat spraw obywatelskich i działalności gospodarczej

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Renata Szwarc Kierownik Referatu 7 618 906 420 renata.szwarc@dopiewo.pl
Małgorzata Szajstek Dowody osobiste 3 618 906 421 malgorzata.szajstek@dopiewo.pl

Patrycja Plewińska

(umowa na zastępstwo) Milena Solarska 

Ewidencji ludności, kwalifikacja wojskowa, ePUAP 8 618 906 422 milena.solarska@dopiewo.pl
Anna Antkowiak Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych 8 618 906 423 anna.antkowiak@dopiewo.pl

Budynek C ul. Leśna 2a w Dopiewie

Straż gminna: 512 457 977

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail

Jacek Olejniczak

Komendant   603 503 797 jacek.olejniczak@dopiewo.pl

Tomasz Strugacz

Strażnik gminny  

618 941 986,
512 457 977

tomasz.strugacz@dopiewo.pl
Paweł Szmania Strażnik gminny  

618 941 986,
512 457 977

pawel.szmania@dopiewo.pl

Radosław Zając

Strażnik gminny  

618 941 986,
512 457 977

radoslaw.zajac@dopiewo.pl

Renato Przygodzki

Strażnik gminny  

618 941 986,
512 457 977

renato.przygodzki@dopiewo.pl

Budynek D ul. Łąkowa 2a w Dopiewie

Referat oświaty, kultury, sportu i zdrowia

Pracownik Stanowisko Pokój Telefon E-mail
Aleksandra Kuźniak Kierownik Referatu 020 618 941 203 wew 203 aleksandra.kuzniak@dopiewo.pl
Agnieszka Siejak Dotacje dla placówek niepublicznych 021 618 941 202 wew 202 agnieszka.siejak@dopiewo.pl
Anna Wiciak Administracja i płace placówek oświatowych 013 618 906 376 wew 376 anna.wiciak@dopiewo.pl
Natalia Nowak Administracja i płace placówek oświatowych 013 618 906 374 wew 374 natalia.nowak@dopiewo.pl
Olga Miśtak Administracja placówek oświatowych 021 618 906 378 wew 378 olga.mistak@dopiewo.pl
Dorota Wiśniewska - Wróbel Księgowość placówek oświatowych 013 618 941 204 wew 204 dorota.wisniewska@dopiewo.pl
Anna Mrozik Księgowość placówek oświatowych 013 618 906 377 wew 377 anna.mrozik@dopiewo.pl

Natalia Styperek

Administracja i księgowość placówek oświatowych 021 61 8906 375 wew 375 natalia.styperek@dopiewo.pl