Dąbrowa

sołtys: Krzysztof Dorna
ul. Szkolna 63, tel. 609 970 277
e-mail: soltys.dabrowa@wp.pl

Statut Sołectwa Dąbrowa

Dąbrówka

sołtys: Barbara Plewińska
ul. Słoneczna 12, tel. 61 814 33 24

Statut Sołectwa Dąbrówka

Dopiewiec

sołtys: Mariola Nowak
ul. Leśna 31, tel. 61 814 83 93

Statut Sołectwa Dopiewiec

Dopiewo

(sołectwo obejmuje miejscowości: Dopiewo, Podłoziny, Żarnowiec)
sołtys: Tadeusz Bartkowiak
ul. Młyńska 29, tel. 61 814 81 23, 782 722 438
e-mail: solectwodopiewo@wp.pl (e-mail obsługuje Sekretarz Rady Sołeckiej)

Statut Sołectwa Dopiewo

Gołuski

sołtys: Tadeusz Plenzler
ul. Szkolna 29, tel. 796 156 511

Statut Sołectwa Gołuski

Konarzewo

sołtys: Hanka Antkowiak-Janaszak
ul. Kościelna 20, tel. 61 814 84 91, 602 555 611

Statut Sołectwa Konarzewo

Palędzie

sołtys: Agnieszka Grześkowiak
ul. Słoneczna 51, tel. 609 301 433
e-mail: soltys.paledzia@wp.pl

Statut Sołectwa Palędzie

Skórzewo

sołtys: Walenty Moskalik
ul.Batorowska 11, tel. 61 814 38 47, 698 222 591

Statut Sołectwa Skórzewo

Trzcielin

(sołectwo obejmuje miejscowości: Trzcielin, Lisówki, Joanka)
sołtys: Alojzy Sammler
ul. płk.A.Kopy 18, tel. 61 814 81 44, 783 963 518

Statut Sołectwa Trzcielin

Więckowice

(sołectwo obejmuje miejscowości: Więckowice, Drwęsa, Zborowo, Pokrzywnica, Fiałkowo)
sołtys: Anna Kwaśnik
ul. Słoneczna 8, tel. 501 758 062

Statut Sołectwa Więckowice

Zakrzewo

sołtys: Marian Czekalski
ul. Długa 27, tel. 61 814 30 41, 697 278 434

Statut Sołectwa Zakrzewo