Konsultacje z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

W dniu 7 października 2020 r. Wójt Gminy Dopiewo wydał Zarządzenie nr 230/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy na 2021 rok Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ”.

Współpraca z armią USA

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu, które pomoże zapoznać się z podstawowymi zasadami skutecznego ubiegania się o zamówienia dla armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce oraz dla organizacji międzynarodowych.

Mała Książka Wielki Człowiek

Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi naszą bibliotekę od 12 października, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod treści do potrzeb przedszkolaka

II Marsz Pamięci

Stowarzyszenie Miłośników Dopiewca „Sami Swoi” oraz Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych zapraszają na II Marsz Pamięci „Katyń Zachodu w Lasach Palędzko - Zakrzewskich” 13 października 2020
komunikat dla rolników z głównego urzędu statystycznego w sprawie spisu rolnego

Rachmistrz dokona spisu wyłącznie telefonicznie

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

Tabliczka Powstańcza

Tabliczka powstańcza jest symbolem uznania i pamięci dla bohaterstwa naszych lokalnych patriotów. Oznakowanie nagrobka wskazuje miejsce pochówku Wielkopolskich Bohaterów lat 1918 – 1919.
zastanawiająca się kobieta na kanapie

#PrawdziwiLudzie

Razem z aktorką Katarzyną Bujakiewicz mówimy, że zawsze uśmiechniętych ludzi znajdziecie tylko w reklamach, że nie ma dobrych i złych emocji i że warto przyglądać się temu, jak się ze sobą czujemy, żeby nie przegapić oznak nadchodzącego kryzysu psychicznego.

Poszukiwane rodziny zastępcze

PCPR prowadzi nabór kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci potrzebujących bezpiecznego środowiska zastępczego i wolontariuszy – osób, które są gotowe zaangażować się w pomoc edukacyjną dzieciom w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego.

Strony