28. Finał WOŚP

Jak co roku zapraszamy tym razem na 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Finał odbędzie się 12 stycznia od godz. 13.00 w sali widowiskowej w Konarzewie przy ul. Poznańskiej 19.
piec węglowy

Gmina dopłaci do wymiany pieca węglowego

W dniu 1 lutego ruszy III edycja  przyjmowania wniosków na dofinansowanie likwidacji starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Dopiewo.

Ferie Zimowe 2020

27 stycznia dwutygodniową, zimową przerwę w nauce rozpoczną uczniowie. Jak ciekawie spędzić ferie w gminie Dopiewo? Zobacz oferty.

Darmowe badania dla seniorów

Zapraszamy mieszkańców gminy w wieku 60+ do skorzystania z bezpłatnych badań laboratoryjnych w ramach akcji profilaktycznej: „Żyj dłużej i zdrowo w Naszej Gminie!”.

Zgłaszanie kandydatur

Wójt Gminy Dopiewo zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych, które zostaną powołane do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na 2020 r.
Stypendia sportowe

Stypendia sportowe - aplikuj

Do końca stycznia czekamy na wnioski o Stypendium Sportowe 2020 za wyniki osiągnięte w 2019 r. Można je składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Dopiewo, przy ul. Leśna 1c. Sprawdź, kto może otrzymać stypendium?

Strony